Hållbar försörjning av kritiska råvaror är avgörande för EU:s industrier

Ledamöter vill att Europa ska bli mindre beroende av importer av kritiska råvaror vilka är avgörande för strategiska industrier

För att EU ska bli mer digitaltenergismart och klimatneutralt  är tillgången på kritiska råvaror så som litium och kobolt helt avgörande. Dessa behövs för att tillverka batterier, elektriska motorer och solceller. Utan kritiska råvaror kan inte EU utveckla de framtida strategiska sektorerna: förnybar energi, elektriska bilar och It.

De globala leveranskedjorna stod redan tidigare under stora påfrestningar och pandemin har lett till ett underskott på kritiska råvaror i Europa. EU:s Industrier står inför stora utmaningar när det gäller att säkra tillgången på nödvändiga resurser.

Stoppa EU:s beroende av importer

På grund av det stora beroendet av importer från enskilda exportörer är EU mycket utsatt för störningar i de globala leveranskedjorna. Kina står för 98 procent av EU:s tillgång till sällsynta jordmetaller, Turkiet står för 98 procent av tillgången på borsyra och 71 procent av all platina som EU behöver kommer från Sydafrika.

I ett försök att minska EU:s importberoende kommer ledamöter i november att rösta om ett betänkande. Betänkandet innehåller en begäran till kommissionen att ta fram en heltäckande strategi för kritiska råvaror som samtidigt håller hög miljömässig, social och etisk standard. Ledamöter vill se en diversifiering av tillgången på råvaror i EU och minska beroendet av ett fåtal icke-medlemsländer. Rapporten föreslår att EU ska stärka sina redan existerande partnerskap, samtidigt som man utforskar andra alternativ med nya länder. Betänkandet understryker också att nya överenskommelser måste beakta miljö och arbetares villkor i exportländerna.

Återvinningen av råvaror i EU

Kritiska råvaror kan återvinnas från äldre produkter och kan också användas som sekundära råvaror. Ledamöter vill stödja återvinnandet av råvaror från gruvdriften och avfallshanteringen för att på så sätt säkerställa pålitlig och hållbar tillgång till kritiska råvaror. Ledamöter vill också sätta upp tydliga mål för återvinningen av råvaror och förse den med ett effektivt övervakningssystem. I mars 2020 lade kommissionen fram en handlingsplan för en cirkulär ekonomi med mål att vid 2050 ha medfört cirkularitet och hållbarhet till industrisektorn. Som svar på planen antog parlamentet den 9 februari 2021 ett betänkande som efterlyser striktare återvinningsregler och bindande mål för användning av material och konsumtion till 2030.

Källa: Europaparlamentet

- Annons -

Nyheter

-Annons-