Läkemedelsproducent bygger ny fabrik i Malmö för 30 miljoner kronor och fördubblar produktionskapaciteten

Kontraktforskningsproducenten Bioglan i Malmö utökar produktionskapaciteten och bygger en ny fabrik i staden för 30 miljoner kronor. Fabriken kommer att ligga vid den existerande fabriksanläggningen vid industrihamnen, där omkring 90 anställda arbetar i dag. Rekrytering av 30 nya medarbetare väntas.

Utökningen och investeringen sker i samarbete med det tyska läkemedelsföretaget Stada, som har rättigheterna till Parkinson-läkemedlet Lecigon. Läkemedlet har sedan 2020 producerats i Malmö, och nu ska produktionen utökas i takt med att Lecigon blir godkänt på fler marknader.

– För att säkra leveranserna till patienterna är jag glad att vi nu kommer dubblera nuvarande kapacitet i och med expansionen med att bygga en ny fabrik. Bioglan har tillverkat läkemedel i många år och är sedan några år i en kraftigt expansiv fas, siger Managing Director i Bioglan, Simon Björklund, til News Øresund.

Med utvidgningen av fabriken räknar Bioglan med att cirka 30 nya medarbetare ska rekryteras till faciliteterna i Malmö.

– Vi för att bygga upp fabriken tar vi hjälp av externa företag samt att vi rekryterar egen personal. Vad vi söker nu är olika typer av ingenjörstjänster, projektledare, kemister och valideringspersonal. På sikt kommer det finnas ökat behov av maskinoperatörer när fabriken är i drift i slutet av 2022, säger Simon Björklund.

Bygget av den nya fabriken påbörjas under våren.

Källa: News Øresund – Kristoffer Dahl

- Annons -

Nyheter

-Annons-