Ombytta roller – spridningen av covid-19 större på danska sidan Öresund

På mindre än två veckor har spridningen av covid-19 halverats i Skåne medan den ligger kvar på ungefär samma nivå i  Region Hovedstaden. Därmed råder ombytta roller i Öresundsregionen med lägre smittspridning på den svenska sidan jämfört med den danska. Den 3 juni noterade danska Statens Serum Institut 166 nya smittade per 100 000 invånare i Region Hovedstaden under de senaste sju dagarna. Under samma period noterades 81 nya smittade per 100 000 invånare i Region Skåne. Även antalet inlagda med covid-19 på sjukhus är lägre i Skåne, 44 personer jämfört med 70 i Region Hovedstaden och då räknat per den 4 juni.

- Annons -

Nyheter

-Annons-