EU-kommissionen föreslår en tillförlitlig och säker digital identitet för alla i Europa

EU-kommissionen lägger i dag fram ett förslag till ram för en europeisk digital identitet som kommer att vara tillgänglig för alla medborgare, invånare och företag i EU. De kommer att kunna styrka sin identitet och dela med sig av elektroniska handlingar från sina e-identitetsplånböcker, bara genom ett mobilklick. De kommer att kunna få tillgång till nättjänster med hjälp av sin nationella digitala identifiering, som erkänns i hela Europa. Mycket stora plattformar kommer att åläggas att godta att e-identitetsplånböcker används, när användaren så begär för att t.ex. kunna styrka sin ålder. Det kommer alltid att vara användaren själv som bestämmer om en europeisk e-identitetsplånbok ska användas.

– Med den europeiska digitala identiteten kommer vi i alla EU-länder att kunna göra samma saker som vi gör hemma – och det utan några extrakostnader och med färre hinder, oavsett om det handlar om att hyra en lägenhet eller öppna ett bankkonto utanför sitt hemland, säger EU-kommissionens vice ordförande Margrethe Vestager, som ansvarar för ett Europa rustat för den digitala tidsåldern. Vi bestämmer själva hur mycket information vi vill förmedla om oss själva, till vem och för vilket syfte. Det här är en unik möjlighet att ta oss ännu ett steg mot att uppleva vad det verkligen innebär att leva i Europa och att vara europé.

– EU-medborgarna förväntar sig inte bara en hög säkerhetsnivå utan också smidiga kontakter med nationella förvaltningar när de lämnar in sina deklarationer eller skriver in sig på europeiska universitet och behöver styrka sin identitet, säger EU-kommissionär Thierry Breton, som ansvarar för den inre marknaden. Europeiska e-identitetsplånböcker erbjuder en ny möjlighet för människor att lagra och använda data för alla typer av tjänster, alltifrån incheckning på flygplatser till biluthyrning. Det handlar om att ge konsumenterna valfrihet – europeisk valfrihet. Våra europeiska företag – både stora och små – kommer att kunna erbjuda en mängd nya tjänster eftersom förslaget omfattar en lösning för säkra och betrodda identifieringstjänster.

Ramen för en europeisk digital identitet

Enligt den nya förordningen kommer EU-länderna att erbjuda medborgare och företag digitala plånböcker som kan kopplas till deras nationella digitala identitet med bevis på andra personliga attribut (t.ex. körkort, utbildningsbevis och bankkonton). E-identitetsplånböckerna kan tillhandahållas av offentliga myndigheter eller privata enheter, om dessa erkänns av ett EU-land.

De nya europeiska e-identitetsplånböckerna kommer att ge alla i Europa möjlighet att få tillgång till tjänster online utan att behöva använda privata identifieringsmetoder eller dela med sig av personuppgifter i onödan. Med denna lösning kommer de att ha full kontroll över de data som de delar med sig av.

Den europeiska digitala identiteten kommer att:

  • Vara tillgänglig för alla som vill använda den: Varje medborgare, invånare och företag i EU som vill utnyttja den europeiska digitala identiteten kommer att kunna göra det.
  • Ha en bred användning: E-identitetsplånböckerna kommer att kunna användas brett, både som ett sätt att identifiera användarna och för att styrka vissa personliga attribut – och därmed ge användarna tillgång till offentliga och privata digitala tjänster i hela unionen.
  • Ge användarna kontroll över sina data: De europeiska e-identitetsplånböckerna kommer att ge människor möjlighet att välja vilka aspekter av sin identitet, sina data och sina intyg som de delar med sig av till tredje parter, och att hålla reda på vad de förmedlat. Användarnas kontroll säkerställer att det endast är sådana uppgifter som måste delas som faktiskt delas.

För att detta ska kunna genomföras så snart som möjligt åtföljs förslaget av en rekommendation. EU-kommissionen uppmanar EU-länderna att ta fram en gemensam verktygslåda till september 2022 och att omedelbart inleda de nödvändiga förberedelserna. Verktygslådan bör omfatta teknisk arkitektur, standarder och riktlinjer för bästa praxis.

Vad händer nu?

Parallellt med lagstiftningsprocessen kommer EU-kommissionen att tillsammans med EU-länderna och den privata sektorn arbeta med de tekniska aspekterna av den europeiska digitala identiteten. Genom programmet för ett digitalt Europa kommer EU-kommissionen att stödja genomförandet av ramen för en europeisk digital identitet, och många EU-länders nationella planer inom ramen för faciliteten för återhämtning och resiliens omfattar projekt för e-förvaltningslösningar, inbegripet den europeiska digitala identiteten.

Bakgrund

EU-kommissionens digitala kompass för 2030 omfattar ett antal mål och delmål som den europeiska digitala identiteten kommer att bidra till. Exempelvis bör alla viktiga offentliga tjänster vara tillgängliga online senast 2030, alla medborgare ska ha tillgång till elektroniska patientjournaler, och 80 % av medborgarna ska använda e-identifiering.

EU-kommissionen baserar det här initiativet på den befintliga gränsöverskridande rättsliga ramen för betrodda digitala identiteter, det europeiska initiativet för elektronisk identifiering och betrodda tjänster (eIDA-förordningen). Förordningen, som antogs 2014, ger en grund för gränsöverskridande elektronisk identifiering, autentisering och certifiering av webbplatser i EU. Redan i dag kan omkring 60 % av alla i Europa dra nytta av det nuvarande systemet.

Det finns dock inga krav på att EU-länderna ska utveckla något nationellt digitalt id eller att deras system ska vara interoperabelt med systemen i andra medlemsstater, vilket leder till stora skillnader mellan länderna. Det aktuella förslaget kommer att åtgärda dessa brister genom att öka ramens effektivitet och utvidga fördelarna till den privata sektorn. och till mobilanvändare

- Annons -

Nyheter

-Annons-