tisdag, juli 23, 2024

Regeringsavtal som lyfter korridoren Oslo-Hamburg som en grön hubb väntas i höst

Nästa vecka presenteras OECD:s rekommendationer för hur STRING-regionen, som täcker fem städer och åtta regioner mellan Oslo och Hamburg, ska bli en grön megaregion. Den danska regeringen har nappat på idén och arbetar för att ta fram ett avtal mellan de fyra länderna. Det meddelar den politiska samarbetsorganisationen STRING på konferensen Fehmarnbelt Days i veckan.

Den 11 juni kommer OECD att presentera 23 rekommendationer för hur STRING-regionen, som täcker en geografi som sträcker sig över Tyskland, Danmark, Sverige och Norge, ska bli en grön megaregion. Arbetet började för ungefär två år sedan när OECD uppmärksammade den politiska samarbetsorganisationen STRING på möjligheterna som finns i regionen.

– De kom till oss och sa att ni är den gröna industrins Silicon Valley – om ni organiserar er. Om ni själva uttalar det är det ni vill vara så har ni redan tagit många steg och ni har en bra mycket bättre utgångspunkt än någon annan region i världen. Ni är de facto den starkaste på det här, men det är väldigt stor konkurrens om att bli det gröna centrumet i världen eftersom det är en industrigren som växer och som kommer att växa under de kommande hundra åren. Nu är det en enorm efterfrågan på gröna lösningar, men ni är dåliga på att organisera er och sälja dem. Ni måste bli större, gå upp i skala, och göra det tillsammans, berättar Thomas Becker, vd på STRING, till News Øresund.

Parallellt med att OECD har formulerat sina rekommendationer om vad som kan göras på de olika politiska nivåerna förs diskussioner även på regeringsnivå.

– Vi har pratat med den danska regeringen och de vill gärna ta initiativ till att ett avtal ingås mellan de fyra länderna. Att de avtalar att de gärna vill främja det här och ser det som ett positivt tilltag. Avtalet diskuteras fortfarande mellan regeringarna och vi kommer att ha ytterligare ministermöte i november 2021som den danska regeringen bjuder in till och där avtalet ska skrivas under, säger Thomas Becker, och fortsätter:

– Det är regeringarnas produkt, så jag kan inte avslöja detaljer. Men avtalet är positivt och det känns som att de tycker att det är bra att någon tar facklan och kör vidare med det här. Det är frustrerande när alla pratar om gröna lösningar men ingen ger bud på hur det kan organiseras.

Just den större geografin anser OECD har varit viktig i sammanhanget.

– Våra individuella medlemmar eller metropolregioner har inte massan och storleken för att bli ett centrum internationellt själva. Det är för smått och det finns inte industrier som gör att man kan täcka hela tangentbordet. Därför menar OECD att vi måste organisera oss i en större enhet, säger Thomas Becker.

De största konkurrenterna på området internationellt uppges vara San Fransisco Bay Area, Singapore och Shanghai.

Konferensen Fehmarnbelt Days arrangerades i måndags digitalt med sändning från Weissenhäuser Strand i Schleswig-Holstein.

- Annons -

Nyheter

-Annons-