torsdag, juni 20, 2024

Ny historisk milstolpe i Danmark: Nu är sysselsättningen över 3 miljoner

Energikrisen, hög inflation och stigande räntorna fick många ekonomer att förutspå att den danska sysselsättningen skulle minska. Men tvärtom så fortsätter den att stiga och i augusti passerade den danska arbetsmarknaden en historisk milstolpe. Då ökade sysselsättningen med 4 300 personer till över 3 miljoner sysselsatta för första gången någonsin. Det visar ny statistik från Danmarks Statistik. Det innebär att sysselsättningen sedan januari 2020, före pandemin, har ökat med nästan 200 000 personer. Äldre personer i Danmark stannar allt längre på arbetsmarknaden samtidigt som utländsk arbetskraft bidrar starkt till den stigande sysselsättningen.

Med undantag av en mindre nedgång från juli till augusti, har den danska sysselsättningen nu stigit 28 månader i sträck. Bara under det senaste året har sysselsättningen ökat med nästan 37 000 personer och utvecklingen på arbetsmarknaden fortsätter att överraska prognosmakarna.

– Det är ett under att sysselsättningen fortsätter att öka, eftersom Europas ekonomi i bästa fall står stilla, och det gör även Danmarks om man räknar bort Novo Nordisk. I en sådan situation skulle företagen normalt minska sin personalstyrka, men den här gången har det funnits många lediga tjänster att tillsätta och fler händer behövs i delar av tjänstesektorn, säger Danske Banks chefsekonom Las Olsen i en kommentar till tidningen Børsen.

I statistiken räknas inte egenföretagare med. När dessa räknas med har Danmark under flera år haft över 3 miljoner sysselsatta. I Sverige har sysselsättningen sedan januari 2020 ökat med nästan 183 000 personer och uppgick till 5 287 000 sysselsatta i september, enligt siffror från SCB.

Ökning bland äldre danskar och utländsk arbetskraft är starkt bidragande till utvecklingen

Utvecklingen på den danska arbetsmarknaden i ett längre perspektiv uppvisar en markant ökning bland två grupper. Den ena är gruppen äldre som stannar allt längre på arbetsmarknaden. En analys från pensionsbolaget PFA som Børsen var först ut att rapportera om visar att andelen äldre, över 55 år gamla, nu är den grupp som utgör den största andelen av den sysselsatta befolkningen i Danmark. För tio år sedan var det den fjärde största gruppen på arbetsmarknaden och utgjorde då 18,5 procent av den samlade arbetskraften. Idag är 22,7 procent av den danska arbetskraften 55 år eller äldre. Det innebär att sysselsättningen inom denna grupp har ökat med 55 procent på tio år.

Den andra gruppen som till stor del bidragit till den stigande sysselsättningen i Danmark är den utländska arbetskraften. I augusti 2023 fanns det över 310 000 utländska heltidsanställda på den danska arbetsmarknaden, jämfört med knappt 223 000 i januari 2020, enligt siffror från jobindsats.dk. Räknas samtliga utländska anställda i Danmark har utvecklingen gått från drygt 285 000 till nästan 380 000 under samma period.

FAKTA: Högre sysselsättningsgrad i Sverige

Trots att arbetslösheten är högre i Sverige så är det en större andel svenskar än danskar mellan 15 och 74 år som arbetar. I Sverige var 5 314 700 sysselsatta under andra kvartalet i år, vilket motsvarar en sysselsättningsgrad på 70,2 procent. I Danmark var 2 986 100 sysselsatta under andra kvartalet i år vilket motsvarar en sysselsättningsgrad på 68,1 procent. Sysselsättningsgraden visar andelen sysselsatta av befolkningen inom ett valt åldersspann, i detta fall mellan 15-74 år.

Källa: News Øresund / Eurostat

- Annons -

Nyheter

-Annons-