Motsatsen till greenwashing: Greenhushing

På senare tid har ett nytt fenomen uppmärksammats i medier. Det handlar inte om att företag försöker marknadsföra sig som klimatvänliga med hållbarhet i fokus. Det handlar om att göra motsatsen och svara på hållbarhetsfrågor med tystnad.

Vad innebär greenhushing?

Greenhushing är ett fenomen som går ut på att företag försöker vara tysta om vilka klimatmål de har och försöker undvika att öppet diskutera hållbarhet med syfte att undvika att en debatt eller en diskussion om deras hållbarhetsarbete startas. Anledningen till varför vissa företag inte vill uppge detaljer om sitt hållbarhetsarbete eller visa upp sina klimatmål är för att undvika kritik från konsumenter. Genom att inte aktivt delta i samtalet om hållbarhet och lyfta fram företagets arbete med hållbarhetsfrågor kan denna diskussion inte omvandlas till någonting som företaget senare kritiseras för av media eller konsumenter. Företag som ägnar sig åt greenhushing är bland annat rädda för att tappa bort konsumenter som exempelvis inte tycker att deras klimatmål är tillräckligt högt uppsatta eller att företaget rör sig för långsamt mot ett hållbarhetsmål. En artikel som har publicerats på World Economic Forum beskriver även oron som en del företag kan ha angående deras tidsmarginal. Om förändringar inte genomförs “tillräckligt snabbt” enligt konsumenterna, så kan det få konsekvenser för företaget, eftersom företaget då kan kritiseras för den långsamma omställningen.

Greenhushing kan även ha uppstått från antonymen greenwashing, vilket har varit ett uppmärksammat fenomen de senaste åren. Greenwashing har inte bara väckt medial uppmärksamhet, utan det har även väckt uppmärksamhet från politiskt håll där man har börjat motarbeta detta fenomen genom striktare lagar om marknadsföring. Strängare regler angående vilka inslag man får respektive inte får ha med i reklam kan ha haft en avskräckande effekt på en del företag, som istället föredrar tystnad angående hållbarhetsarbetet. Exempelvis så har EU och Australien aktivt försökt motarbeta greenwashing i marknadsföring. Detta kanske även bidrar till att en del företag avstår från att publicera någonting om hållbarhet, för att exempelvis inte associeras med en greenwashingskandal offentligt eller straffas för det rättsligt. Greenhushing blir på så vis en mer subtil strategi som används för att undvika kritik och samtidigt förbigå att arbeta i linje med hållbarhetsmål, utan att det är lika synligt. Alla företag har trots det inte den avsikten. Exempelvis kan det vara en kostnadsfråga för små företag att ansöka om miljöcertifiering, vilket kanske gör att den uteblir. Andra företag väljer att inte dela med sig av sina hållbarhetsmål och deras framsteg ifall de inte längre kan uppnå förväntningarna framöver. Eftersom det råder striktare regler kring marknadsföring, vill företag inte riskera att kritiseras av andra och dessutom bli bötfällda om deras felsteg skulle tolkas som greenwashing.

Greenhushing, är precis som greenwashing, en av många termer som används för att beskriva om hållbarhetsfokuset syns i reklam och isåfall på vilket sätt. Euronews har publicerat en artikel som går igenom flera av dessa termer, däribland:

1. Greencrowding är när flera företag går samman för att tillsammans försöka motarbeta ett miljöproblem. När dessa företag väl delar ett kollektivt ansvar blir det enklare att undgå

kritik och inte behöva genomföra några ändringar snabbt, eftersom alla inblandade delar på ansvaret. Detta kan då möjliggöra för företag att fördröja processen med att vidta olika åtgärder för att göra sin verksamhet mer miljövänlig.

2. Greenlighting är en taktik som går ut på att betona en miljövänlig fördel med en produkt, samtidigt som andra resurskrävande processer döljs. På så vis framstår det som att en vara är mer miljövänlig än den egentligen är.

3. Greenshifting innebär att ett företag försöker lägga ansvaret på konsumenten att försöka minska sina utsläpp istället för att ta ansvar för att se till så att företagets utsläpp minskar.

4. Greenrinsing innebär att ett företag väljer att flytta ett klimatmål innan det är uppfyllt, exempelvis i försök att undgå att synliggöra att det har misslyckats med att uppnå målet i tid eller att utsläppen inte överensstämmer med målet.

Bianca M. – Info Express

Källor:

“What is greenhushing and is it really a cause for concern?” World Economic Forum, publiceringsdatum 2022-11-18

“What is greenhushing? How to spot the sophisticated greenwashing tactics being used in 2023”, Euronews, publiceringsdatum 2023-08-14

- Annons -

Nyheter

-Annons-