Hushållens ekonomiska standard har sjunkit i Sverige – i mindre gränskommuner mot Norge och Finland var nedgången minst

Nya siffror från SCB visar att den ekonomiska standarden sjönk i Sverige 2022. Det är första gången en sådan minskning sker sedan den ekonomiska krisen på 1990-talet, menar SCB, och orsaken till nedgången är att inflationen var högre än inkomsterna med fallande reallöner som följd. Siffrorna visar att medianvärdet på den sammanräknade förvärvsinkomsten för befolkningen i åldern 20–64 år minskade med 3,9 procent under 2022 jämfört med året innan.

Samtliga av landets kommuner backade, men kommunerna Eda (-0,3 procent), Strömstad (-0,8 procent) och Årjäng (-2,1 procent) med gräns mot Norge och Övertorneå (-1,5 procent), och Haparanda (-2,2 procent) med gräns mot Finland klarade sig bäst. ”Flera av kommunerna med liten real minskning av inkomsten ligger i gränstrakter, och en anledning kan vara att arbete i grannländerna åter ökade under 2022 efter en nedgång under coronapandemin”, kommenterar SCB. Öresund som gränsregion lyftes inte fram i jämförelsen, men kring sundet syns bland annat en växande dansk gränshandel och turism i Skåne kopplat till den svagare svenska kronkursen.

Källa: News Øresund

- Annons -

Nyheter

-Annons-