Malmö värd för hållbarhetskonferensen ICLEI World Congress

ICLEI World Congress pågår i Malmö mellan onsdag och fredag, den 11-13 maj. ICLEI är ett nätverk bestående av 2 500 städer och regioner i hela världen och bland annat Köpenhamn, Helsingborg och Malmö är medlemmar i nätverket. EU-kommissionen valde nyligen ut Malmö, Köpenhamn, Lund och Helsingborg bland totalt 100 europeiska städer som ska få stöd för att uppnå målet om att bli klimatneutrala till år 2030.

Under ICLEI-konferensen i Malmö kommer det bland annat hållas workshops där Malmö visar upp några av stadens bästa exempel på hållbar urban utveckling. Över 800 deltagare väntas till konferensen. ICLEI-nätverket består av städer, regioner och intresseorganisationer med syfte att utbyta erfarenheter och lärdomar kring hållbarhetsarbetet. Samtidigt är Malmö, Köpenhamn, Lund och Helsingborg utvalda av EU-kommissionen att bli klimatneutrala städer till år 2030. Förutom ekonomiskt stöd i klimatarbetet kommer städerna få skräddarsydda råd och stöd samt åtar sig att utforma klimatkontrakt som ska övergripa alla sektorer som orsakar CO2-utsläpp.

Källa: News Øresund

- Annons -

Nyheter

-Annons-