Europas framtid: Konferensen avslutas med löfte om förändring

EU-institutionernas ledare lovade att agera på medborgarnas idéer om att förändra EU när de tog emot slutrapporten från konferensen om Europas framtid.

Dokumentet, som antogs av konferensens plenarförsamling den 30 april och som innehåller 49 förslag med över 300 åtgärder, presenterades vid konferensens avslutningsevenemang på Europadagen den 9 maj i Strasbourg.

Vid ceremonin påpekade Europaparlamentets talman Roberta Metsola, kommissionens ordförande Ursula von der Leyen och Frankrikes president Emmanuel Macron, som företrädde rådet, att några av de mest ambitiösa förslagen skulle kräva ändringar av EU-fördragen.

– Vi befinner oss återigen i ett avgörande ögonblick för den europeiska integrationen. Alla förslag till förändring och utveckling bör dock uppmärksammas, oavsett vilken process som krävs för att nå dit, sade Metsola.

I en resolution som ledamöterna antog den 4 maj krävde de att ett förfarande för fördragsändring skulle inledas. För att kunna föreslå en fördragsändring, kräver processen att ett konvent som samlar företrädare för Europaparlamentet, rådet, kommissionen och de nationella parlamenten, bildas.

– För närvarande finns det en klyfta mellan vad människor förväntar sig och vad EU kan leverera. Därför behöver vi ett konvent som nästa steg. Det finns helt enkelt frågor som inte kan vänta, lade Metsola till.

Vägen framåt

Frankrikes president Emmanuel Macron, vars land för närvarande är ordförande i rådet, sade att en reform av fördragen skulle förenkla processer inom EU. Han menade också att det skulle ge legitimitet åt den demokratiska kontroll som konferensen om Europas framtid startat.

Han förespråkade att beslut i rådet ska fattas med kvalificerad majoritet, snarare än med enhällighet.

– Vi vet vad vi ska göra: fortsätta att rekommendera kvalificerad majoritet i beslut om de viktigaste politikområden, sade han.

Kommissionens ordförande Ursula von der Leyen lovade att arbeta med nya förslag på baserat på medborgarnas rekommendationer och att lägga fram dessa i september, när hon håller sitt årliga tal om tillståndet i EU.

– Det finns mycket som vi kan göra redan här och nu. Det gäller även för rekommendationer som kräver att vi vidtar nya åtgärder, sade hon och betonade att många av de åtgärder som medborgarna föreslagit kan genomföras inom ramen för de nuvarande fördragen, sade hon.

Andra talare vid evenemanget uppmanade till att långsiktigt hitta sätt att direkt involvera medborgarna i EU:s beslutsfattande.

– Det är min fasta övertygelse att vi måste institutionalisera direkt medborgardeltagande som ett motgift mot polariseringar i samhället. Att ha val vart femte år är inte tillräckligt, sade konferensens medordförande Guy Verhofstadt.

Ukraina

Det brådskande behovet av att reformera EU har blivit ännu tydligare i och med det ryska kriget mot Ukraina, påpekade ordförandena för EU:s institutioner.

– Världen är nu farligare och Europas roll har förändrats, sade Metsola och fortsatte:

– Europas framtid är knuten till Ukrainas framtid. De hot vi står inför är verkliga och kostnaden för ett misslyckande är enorm.

Medborgarnas rekommendationer

Konferensens slutrapport är produkten av ett år av möten och gräsrotsarrangemang som har engagerat tusentals människor, runt om i hela EU. Rapporten bygger på idéer som lämnats in på konferensens digitala plattform och rekommendationer från europeiska och nationella medborgarpaneler.

Bland förslagen finns uppmaningar om att ge Europaparlamentet rätt till lagstiftningsinitiativ, att avskaffa rådets enhällighet i utrikespolitiken, att införa ”rätt till hälso- och sjukvård för alla EU-medborgare”, att ändra energiproduktionen till förnybara energikällor och att förbättra utbildningen i miljöfrågor, digital teknik, mjuka färdigheter och EU:s värden.

– När jag är 65 år, år 2070, skulle jag vilja berätta för mina barnbarn att många av de positiva förändringarna i Europa uppstått genom denna unika samling, sade 16-åriga Camille Girard från Frankrike, en av de yngsta deltagarna i konferensen.

Mer än 43 000 bidrag skickades in via konferensens flerspråkiga digitala plattform (på engelska).

Läs konferensens slutrapport här (på engelska).

Källa: Europaparlamentet

- Annons -

Nyheter

-Annons-