torsdag, juni 20, 2024

Lagförslag om möjligheten att införa id-kontroller ute på remiss i Sverige – kan vara klart i mars nästa år

Den 1 mars 2024 kan en ny lag träda i kraft i Sverige som ger regeringen möjlighet att införa id-kontroller av resenärer som ska resa in i Sverige. Detta enligt ett lagförslag som fram till den 15 oktober i år är ute på remiss hos bland annat berörda trafikbolag. Om id-kontroller införs innebär det att Skånetrafiken och Forsea måste utföra identitetskontroller vid stationen i Kastrup respektive hamnen i Helsingör. Anledningen är att den tilltänkta lagen innebär att personer som saknar giltig id-handling inte får transporteras med buss, tåg eller passagerarfartyg till Sverige och att trafikbolag som bryter mot ett sådant förbud riskerar sanktionsavgifter.

I Tidöavtalet, den svenska regeringens överenskommelse med Sverigedemokraterna, framgick att Sveriges gränskontroller ska stärkas och att ett lagförslag ska tas fram för att göra det enklare att återinföra id-kontroller. Nu är ett sådant lagförslag ute på remiss hos bland annat myndigheter och trafikoperatörer. Remissrundan avslutas den 15 oktober i år. Enligt förslaget ska regeringen kunna inför id-kontroller ”om det har uppkommit en allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet” och vidare att ”förbuden ska behövas för att underlätta för viktiga samhällsfunktioner att fullgöra sina uppgifter”. Lagen föreslås träda i kraft den 1 mars 2024.

Regeringen ska, enligt promemorian, meddela föreskrifter om sanktionsavgifter, men som riktlinje anges att de ska uppgå till minst 30 000 och högst 250 000 kronor. Införandet av id-kontroller får, enligt förslaget, inte vara längre än sex månader, men om faran kvarstår kan tiden förlängas med sex månader i taget. I förslaget framgår att id-kontroller bland annat kan leda till restidsförlängningar och påverkan på biljettpriset om transportörernas kostnader ökar. Om id-kontroller införs innebär det bland annat att Skånetrafiken behöver göra en sådan kontroll av tågresenärerna från Danmark till Skåne på stationen vid Köpenhamns flygplats och att Forsea behöver kontrollera sina resenärer vid hamnen i Helsingør innan resan över sundet till Helsingborg.

Id-kontroller av personer som ska resa in i Sverige från Danmark och Tyskland med färja, båt, tåg och buss fanns under perioden januari 2016 till maj 2017 i samband med migrationskrisen. Det möjliggjordes utifrån en tillfällig lag som infördes 2015 och gällde fram till december 2018. Perioden med id- och gränskontroller innebar en förlängd restid för främst tågresenärerna över Öresund.

Källa: News Øresund

- Annons -

Nyheter

-Annons-