Köpenhamns flygplats har flest direkta destinationer av de nordiska flygplatserna

Köpenhamns flygplats i Kastrup hade under 2023 sammanlagt 166 direkta flygdestinationer. Det är flest av de nordiska flygplatserna. Det visar en analys gjord av det dansk-svenska politiska samarbetet Greater Copenhagen.

Räknat i antalet direkta flygdestinationer i Europa och interkontinentalt hade Köpenhamns flygplats sammanlagt 143 direkta destinationer under 2023, varav 114 inom Europa och 12 till Nordamerika. Det kan jämföras med att Stockholms flygplats Arlanda har totalt 121 direkta destinationer, varav 102 inom Europa och 7 till Nordamerika.

Källa: News Øresund

- Annons -

Nyheter

-Annons-