Nästan två tredjedelar av alla svenska företag i Danmark tror på ökad omsättning i landet

Svenska företag har ett gott rykte i Danmark och omvänt ser de svenska företagen förutsättningarna i Danmark som mycket goda. Det visar Business Swedens första affärsklimatundersökning i Danmark som i veckan presenterades på den svenska ambassadens residens i Köpenhamn. Den visar att optimismen spirar och att nästan två tredjedelar av de svenska företagen räknar med ökad omsättning i Danmark under de kommande tolv månaderna.

Att Sverige är Danmarks tredje största exportmarknad och Danmark är Sveriges fjärde största exportmarknad visar hur stort utbytet mellan ländernas företag är. Business Swedens undersökning visar bland annat att:

  • 62 procent eller närmare två tredjedelar av de svenska företagen räknar med en ökad omsättning i Danmark under de kommande tolv månaderna.
  • 44 procent av de svenska företagen planerar att öka sina investeringar i Danmark under de kommande tolv månaderna.
  • 50 procent av de svenska företagen anser att affärsklimatet i Danmark är bra eller mycket bra. Endast åtta procent tycker att det är dåligt.

Främst uppskattar de svenska företagen Danmark för den personliga tryggheten, tullen och för bra leverantörer och distributörer.
Det företagen är mindre nöjda med när det gäller Danmark är företagsbeskattningen, svårigheten att rekrytera specialister och nyckelpersoner samt det finansiella systemet.

Det finns enligt Business Sweden mer än 1 800 svenskägda företag i Danmark. Undersökningen sändes under september och oktober 2023 ut till mer än 250 av dessa företag varav 50 svarade på frågorna. Av de svarande företagen var 40 procent större företag med mer än 1 000 anställda medan 46 procent var små företag med färre än 250 anställda. Vart tredje företag är verksamma inom industrisektorn medan nästan vart fjärde arbetar inom konsumentsektorn.

Källa: News Øresund

- Annons -

Nyheter

-Annons-