Koldioxidutsläppen från den danska elförbrukningen har minskat 75 procent på tio år

Elförbrukningen i Danmark blir allt grönare. Under de senaste tio åren har det genomsnittliga koldioxidutsläppet, CO2, per kilowattimme som förbrukas i Danmark minskat med 75 procent. Det visar preliminära siffror från Green Power Denmark. 2023 låg utsläppen på 96 gram CO2, vilket kan jämföras med 2013 då utsläppen låg på 363 gram. Jämfört med 2022 minskade utsläppen med 23 procent under fjolåret. En viktig förklaring till de låga CO2-utsläppen är att produktionen av förnybar energi har ökat markant. Särskilt produktionen från solceller och vindkraftverk satte rekord förra året, förklarar Green Power Denmark.

– Särskilt solcellerna har levererat mer energi under 2023, vilket beror på att många nya solceller installerades i slutet av 2022 och under första halvåret förra året. Tyvärr var inte samma sak fallet för vindkraftverk”, säger Kristian Jensen, vd på Green Power Denmark i ett pressmeddelande.

Att produktionen av förnybar energi också ökar i grannländerna som Danmark importerar el ifrån bidrar också till att utsläppen minskar, enligt Green Power Denmark.

Källa: News Øresund

- Annons -

Nyheter

-Annons-