Danska reallöner har återhämtat sig till nivån i början av 2022

Hög lönetillväxt och låg inflation driver upp reallönerna i Danmark. Under fjärde kvartalet i fjol steg danskarnas löner i den privata sektorn med 4,8 procent i genomsnitt jämfört med samma kvartal 2022, visar preliminära siffror från Dansk Arbejdsgiverforening, DA. I kombination med att den danska inflationen ser ut till att ha uppgått till 0,6 procent under fjärde kvartalet enligt Danske Banks prognos, innebär löneökningarna en reallönetillväxt på 4,2 procent. Enligt Danske Banks chefsekonom Las Olsen är detta den största reallönetillväxten i Danmark sedan 1987 och innebär samtidigt att reallönerna nu har återhämtat sig till nivån i början av 2022. Men trots den starka ökningen dröjer det ytterligare ett år innan reallönerna är tillbaka till nivåerna från våren 2021, tror Las Olsen.

”Med den betydande ökningen av reallönerna skulle man kunna tro att det finns utrymme för en betydande tillväxt i den privata konsumtionen, men det är inte riktigt vad vi ser. Vi spenderar redan en mindre andel av våra inkomster än vanligt, uppenbarligen för att många människor inte är riktigt bekväma med situationen och vill spara, men det kan naturligtvis förändras”, skriver han på LinkedIn.

Än så länge är de danska löneökningarna lägre än utomlands. Under det tredje kvartalet steg de utländska industrilönerna med 5,7 procent, medan den i Danmark låg på 5,0 procent, enligt siffror från DA. Den danska lönetillväxten har därmed inte gjort någon större skillnad för konkurrenskraften, men det kan ändra sig under året menar Las Olsen.

”Det kan dock mycket väl hända att löneökningarna fortsätter eller till och med ökar i Danmark under den kommande perioden, medan det går åt motsatt håll på andra platser, och då kan danska företag förlora en del av den fördel som relativt låga danska löneökningar har gett dem under de senaste åren”, skriver han.

Källa: News Øresund

- Annons -

Nyheter

-Annons-