”Vi behöver ha en fördjupad diskussion om vår mat”

Ett nätverk av forskare med en sak gemensamt: intresset för lokal mat. En av dem är Daniel Lövgren, universitetslektor vid institutionen för informatik och media, som här berättar mer om nätverket och varför vi behöver prata mer om mat.

– Nätverket ”Organizing Local Food”samlar forskare från tio olika institutioner och forskningscentrum vid Uppsala universitet, men inkluderar även forskare från andra lärosäten. Alla har på ett eller annat vis ett intresse i matfrågor på lokal nivå. På ett av våra första möten slog vi fast att det dock sällan är något som är helt lokalt, även om potatisen du äter är odlad på en åker nära dig, så kommer förmodligen både drivmedlet och traktorn från någon annan del av världen.

– Tanken med nätverket är att öka förståelsen för de förutsättningar och möjligheter som finns för att bidra till ett ”bättre” och mer lokalt matsystem.

Varför är det här med ”local foods” så aktuellt just nu?

– Det vi äter står idag för en stor del av växthusgasutsläppen, utarmning av jordar och en negativ påverkan på den biologiska mångfalden. Vi har också en högst varierande tillgång till mat beroende på var vi bor. En fördjupad diskussion om vår mat är central om vi vill förändra den negativa utveckling som vår värld just nu är inne i, jag tror att ett sätt att verka ligger i att utveckla lokala relationer.

– En närmare relation mellan det vi äter och hur/var mat produceras kan bidra till både ökad kunskap och känsla för matens påverkan på vår värld. Vi kommer aldrig vara helt lokala, men inte heller helt globala. Idag lutar det starkt åt ena hållet, och det är alltid en fråga om balans. Om vi kan odla och stärka lokala relationer tror jag vi kommer en bra bit på vägen.

Är kommunikation viktigt inom det här området?

– Kommunikation är centralt. Vi kan förstå kommunikation från flera perspektiv gällande mat. Ett handlar om kommunikation för kunskap, att arbeta aktivt med att upplysa och inkludera för att få fler med på tåget. Ett annat handlar om kommunikation för att förstå alternativa sätt att organisera oss kring mat.

– Jag leder just nu ett forskningsprojekt med säte på Södertörns högskola där fokus ligger på hur REKO-ringar fungerar som en organisation trots att vi inte finner karaktärsdrag som traditionellt förknippas med vad en organisation är. Just alternativa former av organisationer/organisering ser jag som en viktig del i den framtida utvecklingen.

Vad finns det för utmaningar för att utveckla den lokala maten?

– Det finns en del olika, till exempel ekonomiska utmaningar på olika nivåer – en handlar om osäkerhet och (in)stabilitet för småskaliga producenter. De har inte stora marginaler. Det lokalproducerade behöver inte vara dyrare, men när det är det så finns ofta förklaringar som kan vara osynliga för en konsument. Det finns också utmaningar gällande regler i till exempel livsmedelshantering och försäljning, där skulle kommuner kunna arbeta mer aktivt.

Källa: Uppsala universitet – Agnes Loman

- Annons -

Nyheter

-Annons-