Hur ledamöterna vill ta itu med fattigdom bland förvärvsarbetande i EU

För att bekämpa fattigdom bland förvärvsarbetande vill ledamöterna att det vidtas åtgärder för minimilöner och stöd till dem som är mest utsatta, däribland kvinnor och gigarbetare.

Nästan 10 procent av arbetstagarna i EU lever i direkt fattigdom, och så mycket som 21,7 procent av befolkningen beräknas vara på olika sätt drabbade av fattigdom eller social utestängning. Dessutom riskerar pandemin att förvärra ojämlikheten i EU.

Mot bakgrund av detta uppmanade ledamöterna kommissionen och medlemsstaterna att inbegripa förebyggande insatser mot fattigdom bland förvärvsarbetande i sitt övergripande mål att utrota fattigdomen i EU. Detta eftersom principen att ”arbete är det bästa botemedlet mot fattigdom” inte gäller låglönesektorer och personer som arbetar under otrygga och icke-typiska arbetsvillkor.

I ett betänkande som antogs den 9 februari (365 röster för, 118 röster emot och 208 nedlagda röster) efterlyste ledamöterna minimilöner över fattigdomsgränsen.

Läs mer om EU:s åtgärder för arbetstagarnas rättigheter. Vi behöver omedelbara åtgärder… Vi behövde åtgärder redan igår i hela Europa. Vi behöver minimistandarder. Vi behöver starka sociala trygghetssystem. Vi behöver löner och inkomster som möjliggör en värdig levnadsstandard. Özlem Demirel (Vänstern, Tyskland), Föredragande

EU-direktiv om minimilöner

Ledamöterna välkomnade kommissionens förslag till EU-regler om tillräckliga minimilöner och beskrev det som ett viktigt steg för att se till att alla kan leva på sitt arbete och delta i samhället.

De menade att lagen bör säkerställa att arbetsgivarna inte drar av kostnaderna för att utföra arbete (t.ex. logi eller utrustning) från minimilönerna.Minimilöner i EU

  • 21 EU-länder har lagstadgade minimilöner
  • 6 länder (Danmark, Italien, Cypern, Österrike, Finland och Sverige) har minimilöner som skyddas av kollektivavtal.

Lika arbetsvillkor för arbetstagare som arbetar inom digitala plattformar

Ledamöterna sade att för att bekämpa fattigdom bland förvärvsarbetande bör den rättsliga ramen för minimiarbetsvillkor gälla för alla arbetstagare, inklusive icke-typiska arbetstagare i den digitala ekonomin, som ofta arbetar under otrygga förhållanden.

De bör också omfattas av arbetsrätten och bestämmelserna om social trygghet och bör kunna delta i kollektiva förhandlingar, sade ledamöterna.


Kvinnor löper större risk att drabbas av fattigdom och social utestängning

Kvinnor i EU tjänar i genomsnitt 15 procent mindre än män, delvis på grund av ett lägre deltagande på arbetsmarknaden. Ledamöterna uppmanade EU-länderna att genomföra direktivet om balans mellan arbete och privatliv för att hjälpa till att lösa problemet.

Eftersom kvinnor löper större risk än män att drabbas av fattigdom och social utestängning efterlyste ledamöterna också åtgärder för att ta itu med löneskillnaderna mellan könen och garantera tillgång till barnomsorg av god kvalitet till en rimlig kostnad.

- Annons -

Nyheter

-Annons-