torsdag, juni 20, 2024

Ansökan om stöd till korttidsarbete öppnar 29 mars

Företag som drabbats av tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter på grund av coronapandemin kan ansöka om stöd till korttidsarbete hos Tillväxtverket från och med måndag 29 mars. Utbetalningar till beviljade företag beräknas starta under vecka 14.

Stödet kan sökas retroaktivt från 1 december 2020. Företag som söker stöd för hela perioden, december 2020-juni 2021, kommer att få sex månaders stöd (december-maj) utbetalt efter att ansökan godkänts. Företagen gör sedan en avstämning i juli och söker då, vid behov, stöd även för juni månad.

Efterfrågat stöd

Att korttidspermittera medarbetare möjliggör för företag att slippa varsla personal om uppsägning. Stödet till korttidsarbete har varit efterfrågat under 2020– cirka 580 000 personer har varit permitterade och 32 miljarder kronor har beviljats i stöd.

För att säkerställa en effektiv och rättssäker hantering har Tillväxtverket anställt 95 nya handläggare i februari. I mars kommer ytterligare 160 handläggare att anställas. Tillväxtverket har totalt ökat antalet medarbetare från cirka 560 före pandemin, till cirka 1 270 i mars i år.

Permitteringsnivåerna för stödet 2021 är enligt nedanstående tabell.

MånadMöjliga permitteringsnivåerStatens subvention
December 202020, 40, 60 procent75 procent
Januari 202120, 40, 60, 80 procent75 procent
Februari 202120, 40, 60, 80 procent75 procent
Mars20, 40, 60, 80 procent75 procent
April20, 40, 60, 80* procent75* procent
Maj20, 40, 60 procent50 procent
Juni20, 40, 60 procent50 procent

*April månads permittering på upp till 80 procent och subvention på 75 procent av kostnaden är avhängigt lagändring med ikraftträdande 29 mars.

Ersättning för kompetensinsatser

När ansökan öppnar är det även möjligt att söka ersättning för kompetensinsatser för permitterad personal, upp till 10 000 kronor per anställd. Arbetsgivaren står för 40 procent av kostnaden för kompetensinsatsen och staten står för 60 procent. 

Läs mer om vilka villkor som gäller för stödet här.

- Annons -

Nyheter

-Annons-