Franska parlamentarikers förväntningar på landets EU-ordförandeskap

Den franska regeringen har tillkännagett att den kommer använda ordförandeskapet till att skapa ett starkare och mer självständigt Europa. Ordförandeskapet kommer också sträva efter att övertyga européer att dagens utmaningar måste lösas gemensamt.

Några av prioriteringarna är:

– Övergången till grön energi

– Ekonomisk reglering och att digitala plattformar ställs till svar

– Ett socialt Europa

Lär dig mer om det franska ordförandeskapets prioriteringar för EU

Vi frågade franska ledamöter om vad de förväntar sig av ordförandeskapet: 

Enligt François-Xavier Bellamy (EPP) borde Frankrikes presidentval under våren tvingat den franska regeringen att be om att ordförandeskapet senareläggs.

– Ordförandeskapet bör inte vara en kommunikationsövning utan förverkligandet av två eller tre klart definierande prioriteringar med ett huvudsakligt mål: minska vår sårbarhet, säger han.

Enligt Bellamy borde det franska EU-ordförandeskapet fokusera på tre konkreta planer: energiförsörjningen, gränsjusteringsmekanismen för koldioxid och reform av den europeiska migrationspolitiken.

För Marie-Pierre Vedrenne (Renew) är den första priortiteringen att säkerställa en innovativ, socialt rättvis och ekonomiskt ansvarig återhämtning. Vedrenne tror också att ordförandeskapet bör bli en möjlighet att arbeta för ett förenat Europa som inte kompromissar om sina värderingar.

– Vi måste stärka ett Europa som skyddar, som försvara sin vision om världen och som stärker samhörighet, lade hon till.

Det franska ordförandeskapet borde arbeta för social och klimat rättvisa enligt Sylvie Guillaume (S&D). Mer specifikt förväntar hon sig att Frankrike ska driva 55 %-paketet framåt i rådet och arbeta fram en överrenskommelse mellan EU:s institutioner om ett direktiv om minimilöner. Guillaume vill att slutsatserna från konferensen om Europas framtid ges verklig substans, utan att ha blivit filtrerade och korrigerade även om det betyder att föredrag måste justeras.

David Cormand och Michèle Rivasi (De gröna/Europeiska fria alliansen) insisterar att vi har ett ansvar att lägga EU tillbaka på rätt spår när det handlar om rättsstaten för att försvara och skydda alla grundläggande rättigheter. De sade också att klimatkrisen och miljöskydd bör prioriteras.

– Inför ekologiska, sociala och demokratiska kriser måste Frankrike stärka Europas ambitioner och finna lösningar för de hinder som ofta paralyserar EU, avslutar de.

Jordan Bardella (ID) vill se en reformering av Schengenavtalet genom att reservera fri rörlighet endast för europeiska medborgare. För honom är attackerna som utförts av islamiska terrorister som tagit sig in i EU och korsat landsgränser inom Schengen ett bevis på hur svagt det fria rörelsesystemet är.

– Ordförandeskapet ska föra fram de modiga reformer som fransmännen och alla har européer väntat på, säger Bardella.

Enligt Manon Aubry (Vänstern) bör det franska ordförandeskapet helt fokusera på klimatkrisen och de ökande klyftorna i samhället, som hon ser som de mest brådskande prioriteringarna. Hon anser att Frankrike bär arbeta för ett mer ambitiöst klimatförslag, arbeta för en europeisk minimilön och för en fullständig förvandling av våra nuvarande ekonomiska styrelseramverk genom att avsluta konkurrens och besparingar. Aubry lade till att ansvarighet i näringslivet är ett essentiellt område där framsteg borde göras.


Frankrike tar över det roterande ordförandeskapet i Europeiska unionens råd från Slovenien och innehar det för den 13 gången. Nästa land som står på tur är Tjeckien från och med den 1 juli 2022.

- Annons -

Nyheter

-Annons-