Köer vid inresa till Sverige trots att 97 procent av passagerarna över Öresundsbron har korrekta handlingar

Trots att Danmarks och Sveriges Nordenministrar höll löftena om fri transittrafik till Bornholm och Köpenhamns flygplats och att svenska pendlare fritt kan resa in i Danmark är köerna över Öresundsbron tidvis långa – åt ena hållet. Anledningen är att medan Danmark gör stickprovskontroller vid gränsen så gör den svenska gränspolisen en nästan 100-procentig kontroll där antalet poliser inte räcker till för att hålla alla banor öppna vid betalstationen i Lernacken. Øresundsbro Konsortiets vd Linus Eriksson noterar på Twitter att 97 procent av alla resenär som kontrolleras av svensk gränspolis har korrekta handlingar.

“Sydsvenskan anger att 1 800 personer ca avvisats från Lernacken. Under v52 passerade ca 40 000 fordon mot Sverige. Antar vi 1,5 passagerare/fordon ger det att ca 97 procent av alla har korrekta handlingar”, skriver Linus Eriksson på Twitter.

I grunden har både Sverige och Danmark sedan den 28 respektive 27 december liknande krav på de som reser in i landet. För inresa i Danmark krävs ett negativt covid-19 test som är högst 48 timmar gammalt (antigen) eller 72 timmar (PCR). Sverige kräver att testet är högst 48 timmar oavsett testmetod. Det som skiljer länderna åt är undantagen från reglerna och hur gränskontrollerna utformas.

Både Danmark och Sverige lever upp till de löften ländernas Nordenministrar uttalade i höstas om att hålla transittrafiken öppen utan några hinder. Därför behöver en dansk resenär som kan visa upp en färjebiljett på Bornholmsfärjan fritt göra en transitresa genom Skåne liksom en skånsk resenär fritt kan resa till Köpenhamns flygplats i Kastrup utan att visa upp ett smitttest. Dock måste utlänska resenärer som landar på Kastrup och ska resa in i Sverige visa upp ett färskt smittest.

När det gäller arbetspendlare kan svenska pendlare fritt resa in i Danmark utan att visa upp smittest men danska arbetspendlare måste testa sig en gång i veckan och visa upp ett negativt test vid den svenska gränskontrollen. Eftersom mer än 90 procent av Öresundspendlarna bor i Skåne är det få pendlare som behöver visa upp smittester.

Danmark gör även undantag för alla som bor i gränsområdet vilket för svensk del innebär Skåne, Blekinge, Halland och Västra Götaland. Den som bor här behöver inte visa upp något smittest utan kan fritt resa in i Danmark. Samma sak gäller för de som oavsett bostadsort vill besöka Danmark i högst 24 timmar. Vare sig för gränsområdet eller för korta besök gör Sverige något undantag.

Medan det var danska gränskontroller och hårda inresekrav som vållade köbildning under inledningen av coronapandemin är nu rollerna ombytta och det är de svenska gränsreglerna och gränskontrollerna som tidvis orsakar köbildning. Samtidigt har smittläget ändrats på samma sätt. Under pandemins inledning hade Sverige högst smittspridning, nu är det Danmark som har flest nya smittade.

Pendlare, det egna landets invånare och godstransporter har hela tiden kunna passera gränsen i Öresund. Men till skillnad från under pandemins inledning är det dock möjligt för alla danskar och svenskar att besöka grannlandet om de är friska och antingen omfattas av undantag eller kan visa upp ett färskt negativt smittest.  Det handlar till exempel om vänner, familj och de danska ägare till 10 200 svenska fritidshus som nu kan röra sig över gränsen. Den kritik som nu hörs från resenärer över Öresund handlar främst om köbildning i rusningstid.

Øresundsbron har tagit fram en översikt över de gränsregler som gäller fram till den 17 januari för inresa i Danmark och till den 31 januari för inresa i Sverige. Klicka här för att komma till Öresundsbron mera utförligare beskrivning av de gällande reglerna.

Källa: News Øresund

- Annons -

Nyheter

-Annons-