Fond på 47 miljoner euro för att skydda EU:s små och medelstora företags immateriella rättigheter under återhämtningen efter covid-19 och den gröna och den digitala omställningen

Kommissionen och Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) lanserar i dag EU:s nya fond för små och medelstora företag. Genom fonden erbjuds kuponger till små och medelstora företag som är baserade i EU för att skydda deras immateriella rättigheter. Detta är EU:s andra fond för små och medelstora företag. Syftet är att under de kommande tre åren (2022–2024) stödja små och medelstora företag under återhämtningen efter covid-19 och den gröna och den digitala omställningen.

– Litet är vackert, men om små och medelstora företag ska kunna växa eller visa vägen inom ny teknik måste de skydda sina uppfinningar och verk, precis som stora företag gör. Nya idéer och sakkunskap är det viktigaste mervärdet vi har i EU, säger verkställande vice ordförande Margrethe Vestager med ansvar för konkurrenspolitiken. Med den här fonden vill vi stödja små och medelstora företag att möta dessa speciella omständigheter, så att de förblir starka och innovativa även under de kommande årtiondena.

– Det säger sig självt att små och medelstora företag har drabbats särskilt hårt av covid-19-krisen, säger Thierry Breton, kommissionär med ansvar för den inre marknaden. Men de förblir ryggraden i vår ekonomi och i våra ekosystem. Den här fonden kommer att hjälpa små och medelstora företag att lyfta fram sina innovationer och sin kreativitet. Och detta är avgörande för att små och medelstora företag ska kunna rekapitalisera och driva på den gröna och den digitala omställningen.

EU:s fond för små och medelstora företag har en budget på 47 miljoner euro och erbjuder följande stöd:

  • Återbetalning av 90 % av medlemsländernas kostnader för tjänster för bedömning av immateriella rättigheter (IP Scan), vilket innebär en omfattande utvärdering av det ansökande företagets behov av immateriella rättigheter, med beaktande av innovationspotentialen hos dess immateriella tillgångar.
  • Återbetalning av 75 % av kostnaderna från immaterialrättsmyndigheter (t.ex. nationella immaterialrättsmyndigheter, Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet och Benelux byrå för immateriell äganderätt) för registrering av varumärken och formgivningar.
  • Återbetalning av 50 % av kostnaderna från Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten för att få ett internationellt varumärkes- eller formgivningsskydd.
  • Återbetalning av 50 % av kostnaderna från nationella patentbyråer för patentregistrering under 2022.
  • Från och med 2023 kan ytterligare tjänster komma att omfattas, t.ex. delvis återbetalning av patentkostnaderna för utredning av patenthistorik och patentansökan samt enskild rådgivning om immateriella rättigheter från ombud inom immaterialrätt (bl.a. patentregistrering, licensavtal, värdering av de immateriella rättigheterna och alternativa tvistlösningskostnader).

Små och medelstora företag behöver en flexibel verktygslåda för immaterialrätten, och snabba finansieringsmöjligheter för att skydda sina innovationer. EU:s nya fond för små och medelstora företag omfattar därför för första gången även patent. Kommissionens finansiella bidrag, som uppgår till 2 miljoner euro, kommer helt att öronmärkas för patentrelaterade tjänster. Ett företag kan t.ex. ansöka om återbetalning av registreringskostnaden för att få patent på sin uppfinning i ett medlemsland.

EUIPO kommer att förvalta fonden för små och medelstora företag genom förslagsinfordringar. Den första infordran inleds i dag på EUIPO:s webbplats.

För att säkerställa rättvis och lika behandling av alla potentiella stödmottagare och för att säkra en effektiv förvaltning kommer bidragsansökan att vara öppen under hela perioden 2022–2024. Ansökningarna kommer att bedömas och utvärderas utifrån kriteriet ”först in, först ut”. Små och medelstora företag som saknar erfarenhet av området immateriella rättigheter uppmanas att först ansöka om tjänster för bedömning av immateriella rättigheter, och därefter ansöka om andra tjänster.

Under EU:s industridagar (8–11 februari 2022) kommer en särskild session att handla om fonden. Små och medelstora företag har då möjlighet att ställa frågor till de sakkunniga som förvaltar fonden och få praktiska råd om hur de kan ansöka om de olika tjänsterna. Denna särskilda session är planerad till den 11 februari 2022, och du kan delta på distans genom att teckna dig för EU:s industridagar.

Bakgrund

EU måste förbättra resiliensen hos små och medelstora företag så att de kan hantera de rådande utmaningar som uppkommit av covid-19-krisen, och så att de kan ställa om till gröna och digitala tekniker. EU kapitaliserar på värdet av de immateriella tillgångar som unionens företag skapar, utvecklar och delar genom att hjälpa dem att förvalta dessa tillgångar mer effektivt och genom att tillhandahålla finansiellt stöd och bättre tillgång till finansiering.

Kommissionen offentliggjorde i november 2020 handlingsplanen för immateriella rättigheter till stöd för EU:s återhämtning och resiliens. Bland prioriteringarna i handlingsplanen åtog kommissionen sig att uppmuntra framförallt små och medelstora företag att effektivt använda och sprida verktyg för immateriella rättigheter. Rent konkret erbjöd kommissionen finansiellt stöd till små och medelstora företag som har påverkats av covid-19-krisen genom att hjälpa dem att förvalta sina immaterialrättsliga portföljer och att hjälpa dem i omställningen till gröna och digitala tekniker.

Under 2021 lanserade kommissionen tillsammans med EUIPO EU:s första fond för små och medelstora företag, som erbjuder tjänster för återbetalning av kostnader i samband med tjänster för bedömning av immateriella rättigheter och nationella kostnader för varumärkes- och formgivningsregistrering. Sammanlagt 6,8 miljoner euro av budgeten har använts av 12 989 små och medelstora företag från alla 27 medlemsländerna. Totalt 28 065 tjänster återgäldades under det första året med den ursprungliga fonden för små och medelstora företag, något som visar på åtgärdens betydelse.

Källa: Europa kommissionen

- Annons -

Nyheter

-Annons-