måndag, februari 6, 2023
Annons
HemForskning

Forskning

Annons

Ekonomi

Inflationen i EU stiger till ny rekordnivå – Inflationstakten fortsatte uppåt både i EU och i Danmark i oktober, men sjönk i Sverige

Inflationstakten fortsatte att stiga inom hela EU i oktober och är nu på en ny rekordnivå visar nya siffror från Eurostat, EU:s statistikorgan. Den samlade...

Riksbanken höjer styrräntan med 0,75 procentenheter till 2,5 procent och aviserar en ny höjning i början på nästa år

För att få ned den höga inflationen i Sverige beslutade Riksbanken på torsdagen att höja styrräntan till 2,5 procent. Den 20 september höjde Riksbanken...

Nya regler för att rapportera: Parlamentet vill tvinga företagen att ta ansvar

Parlamentet vill ha nya EU-regler för att se till att företag hålls ansvariga när de skadar människor och planeten. Den 10 november enades parlamentet i...

Stigande energipriser: ”Vi måste hitta gemensamma lösningar”

EU bör reagera på de kraftigt stigande energipriserna med gemensamma åtgärder och inte överge sina klimatmål, anser den danska EU-parlamentarikern Morten Helveg Petersen. I en...

Högsta inflationstakten på över 30 år i både Sverige och Danmark

Priserna på drivmedel, el och livsmedel ökar fortfarande i snabb takt på båda sidor om Öresund inflationen är högre än på över 30 år...
Annons

Europeiska Unionen

Plattformsarbete: ledamöterna redo att förhandla om förbättrade arbetsvillkor

På torsdag godkände Europaparlamentet beslutet att inleda förhandlingar om nya regler för att förbättra villkoren för arbetstagare på digitala plattformar. 376 ledamöter röstade för mandatet...

Konsumentskydd: manipulativa metoder upptäckta i 148 av 399 nätbutiker

I dag offentliggör EU-kommissionen och de nationella konsumentskyddsmyndigheterna i 23 EU-länder plus Norge och Island (nätverket för konsumentskyddssamarbete) resultaten av en granskning av nätbutiker...
Annons