torsdag, juni 20, 2024

Nya steg mot en helt integrerad digital region

De nordiska och baltiska länderna hör till de mest avancerade digitala samhällena i världen. För sex år sedan gick digitaliseringsministrarna in för att behålla regionens ställning som ledande inom digitalisering av det offentliga. Nu är det dags att snabba upp processen för användning av våra nationella eID över gränserna.

Identitetsmatchning krävs för att möjliggöra mobilitet över gränserna för våra invånare och vi har väldigt goda förutsättningar att uppnå detta.

En ny deklaration antagen av de nordiska och baltiska digitaliseringsministrarna i Reykjavik på Island har ambitionen att uppmuntra behöriga myndigheter i varje land, som befolkningsregistren och leverantörer av digitala tjänster, att inbegripa målet med identitetsmatchning över gränserna i sina principer och agendor, för att göra det dagliga livet lättare för invånare och företag.

  • Jag ser det här som en viktig milstolpe, ett betydande steg för det nordisk-baltiska samarbetet om digitalisering. Som Nordiska ministerrådets nuvarande ordförandeland kommer Island att fortsätta arbetet med att fördjupa åtagandet mot ett multilateralt avtal mellan våra länder, som ska öka riktigheten, smidigheten och säkerheten hos identitetsmatchning över gränserna, säger Islands finansminister Bjarni Benediktsson.
    ”Jag ser det här som en viktig milstolpe, ett betydande steg för det nordisk-baltiska samarbetet om digitalisering.
    -Bjarni Benediktsson, Islands finansminister

Denna deklaration bygger på den höga nivån av tillit och samarbetsvilja och visar det starka politiska engagemanget i arbetet för att åstadkomma identitetsmatchning. Den ger även ett tydligt mandat åt länderna och deras respektive myndigheter att möjliggöra detta.

  • Jag är glad över att de nordiska och baltiska ministrarna i och med åtagandet i denna deklaration ger vår region ett försprång i att leda utvecklingen inom identitetsmatchning över gränser på europeiskt plan. Samtidigt bidrar de till att uppnå målet med att göra vår region till den mest integrerade i världen, säger Nordiska ministerrådets generalsekreterare Karen Ellemann.

Deklarationen kommer att följas av en vägkarta som tas fram av experter på fältet i de nordiska och baltiska länderna, och myndigheterna kommer att samarbeta kring att möjliggöra identitetsmatchning över gränserna.

Källa: Nordiskt samarbete

- Annons -

Nyheter

-Annons-