EU-plan ska lösa bristen på halvledare

Nya EU-regler ska tackla bristen på halvledare och säkra EU:s försörjning genom att öka den inhemska produktionen.

Sedan slutet av 2020 råder det en brist på halvledare runt om i världen som saknar motstycke. Halvledarförsörjningskedjan är mycket komplex och sårbar för händelser som Covid-19-utbrottet. Industrin har svårt att återhämta sig från den chock som pandemin orsakade. EU vidtar åtgärder för att säkra sin försörjning.

Syftet med EU:s förordning om halvledare är att öka produktionen av halvledare i Europa. Europaparlamentet har godkänt sin ståndpunkt om den föreslagna lagstiftningen och är redo för förhandlingar med EU:s regeringar.

I februari 2023 antog parlamentsledamöterna också det gemensamma företaget ”Chips”, ett investeringsverktyg vars syfte är att stödja sektorns tillväxt och främja EU:s ledarskap på området på medellång och lång sikt.

Varför är mikrochipp så viktiga?

Elektroniska mikrochipp, även kallade integrerade kretsar, är viktiga byggstenar för digitala produkter. De används i vardagliga aktiviteter som arbete, utbildning och underhållning, i kritiska tillämpningar inom bilar, tåg, flygplan, hälsovård och automation samt inom energi, data och kommunikation.

En mobiltelefon innehåller till exempel runt 160 olika chipp, medan elhybridbilar innehåller upp till 3 500 olika chipp.

Mikrochip är också avgörande för teknik som driver den digitala omställningen, t.ex. artificiell intelligens (AI), låg effektberäkning, 5G/6G-kommunikation, sakernas internet (IoT) och plattformar för kant-, moln- och högpresterande databehandling.

Vilka är orsakerna till bristen på halvledare?

Tillverkningen av mikrochipp bygger på en extremt komplex och beroende försörjningskedja och involverar länder över hela världen. Ett stort halvledarföretag kan vara beroende av så många som 16 000 högt specialiserade leverantörer i olika länder.

Detta gör den globala försörjningskedjan sårbar. Den påverkas lätt av globala geopolitiska utmaningar. Detta blev särskilt tydligt efter pandemin.

Den senaste tidens utveckling, till exempel kriget i Ukraina, har lett till ytterligare oro för chippsektorn. Andra händelser som bränder och torka har drabbat stora tillverkningsanläggningar och förvärrat bristen.

Den nuvarande bristen på mikrochipp kommer sannolikt att fortsätta under hela 2023, eftersom de flesta lösningar har långa produktionstider. Det tar till exempel två till tre år att bygga en ny fabrik för tillverkning av chipp.

Säkerställandet av Europas försörjning av halvledare

I genomsnitt har nästan 80 procent av leverantörerna i halvledarindustrin som levererar till europeiska företag sitt huvudkontor utanför EU. Genom att anta förordningen om halvledare vill EU stärka sin kapacitet inom halvledartillverkning för att säkerställa framtida konkurrenskraft och behålla sitt tekniska ledarskap och sin försörjningstrygghet.

EU:s andel av den globala produktionskapaciteten är i dag mindre än 10 procent. Den föreslagna lagstiftningen syftar till att öka denna andel till 20 procent.

Åtgärderna inom ramen för Chips-lagen kommer i första hand att genomföras genom gemensamma företag för halvledare, ett offentligt-privat partnerskap inom ramen för programmet Horisont Europa. EU vill samla omkring 11 miljarder euro från EU-finansiering, medlemsstaterna, partnerländerna och den privata sektorn för att stärka befintlig forskning, utveckling och innovation.

Källa: Europaparlamentet

- Annons -

Nyheter

-Annons-