Helsingborgs stad testar kolonilotter i havet

Äpplen, plommon – och musslor. Hobbyodlare i Helsingborg kan snart även skörda havets frukter på sina kolonilotter. Till sommaren hoppas staden kunna öppna en havskoloni för blåmusslor i Oceanhamnen. Och om resultatet faller väl ut kan det leda till fler havskolonier längs kusten i Helsingborg framöver.

Som koloniägare i Helsingborg har du sedan länge kunnat odla din egen frukt och grönt. Nu tar staden de tankarna ett steg längre och testar en havskoloni för odling av blåmusslor i Oceanhamnen. Staden kommer att stå för plattformen och invånarna för odlingen via en koloniförening.

Syftet med odlingen är att föra invånarna närmare havet och öka medvetenhet om de djur och växter som lever där. Inspirationen kommer från Danmark där liknande satsningar har varit mycket framgångsrika.

Det har även funnits närbesläktade projekt i Sverige, framför allt på västkusten. Men till skillnad från de projekten är målet med havskolonin i Oceanhamnen att testa om musslorna kan odlas för att ätas och inte bara användas i forskningssyfte.

Det finns goda förutsättningar för att odla blåmusslor i hamnen, eftersom vattnet är rent och har bra cirkulation. Odlingen av blåmusslor är en av de mest hållbara källorna till animaliska proteiner eftersom de tar upp näring direkt från havet.

– På många håll i världen har urbaniseringen av kustområden varit bra för handel och ekonomisk utveckling, men ofta har det skett på bekostnad av marina livsmiljöer. Därför råder det idag brist på biologisk mångfald och liv i många kustområden, säger Henrik Frindberg, miljödirektör i Helsingborgs stad och fortsätter:

– Det är därför glädjande att vi nu tillsammans med invånarna kan undersöka möjligheten att få utforska havsmiljön på nära håll och samtidigt bidra till det marina hållbarhetsarbetet.

Under 2022 drev miljöförvaltningen innovationsprojektet ”Ett grönområde i havet”, där ett rev skapades med hjälp av stenblock. Längs kajkanterna byggdes det ”levande havsväggar” för växter och djur och havskolonin är nu ytterligare ett sätt göra invånarna medvetna om vikten av ett hav i balans.

– Genom etableringen av havskolonin vill vi främja den biologiska mångfalden i hamnen och öka invånarnas engagemang för den marina livsmiljön. Faller projektet väl ut ser vi framför oss ytterligare kolonier längs med kusten i framtiden, säger Carl Baden, marinbiolog och projektledare i Helsingborgs stad.

Staden går nu ut med en efterlysning till invånare som är intresserade av att driva eller vill veta mer om havskolonin. En informationsträff äger rum i Helsingborgsrummet den 1 mars där intresserade får lära sig mer om havsodlingar och vilka möjligheter som finns att engagera sig. Marinbiologer från staden kommer finnas på plats samt representanter från det danska projektet Havhøst för att berätta om sina erfarenheter av havsodling.

Fakta: Oceanhamnen en del av H+

  • Oceanhamnen är en del av utvecklingprojektet H+ som handlar om att återta gamla hamnområden och ge dem tillbaka i form av attraktiva miljöer till stadens invånare.
  • H+ är det största stadsförnyelseprojektet i Helsingborg i modern tid. Fram till 2035 ska det gamla hamn- och industriområdet ge plats för 5 000 bostäder, kontorslokaler, skolor och annan kommunal service, handel och restauranger samt ett flertal mötesplatser.

Kontakt:

Henrik Frindberg, miljödirektör Helsingborgs stad: 0732-306 524
Carl Baden, marinbiolog och projektledare i Helsingborgs stad: 0732-083 425

Källa: Helsingborgs stad.

- Annons -

Nyheter

-Annons-