fredag, december 1, 2023

Öresundsbron i industrisamarbete för elektrifiering av lastbilstransporter

Nyligen gjordes en premiärtur med Volvos el-lastbil FH Electric över Öresundsbron. I lasten fanns Ramlösa mineralvatten från Carlsberg Sverige som skulle transporteras till Danmark. I ett samarbete mellan Volvo, Carlsberg Sverige. E.ON, Erikssons åkeri och Øresundsbro Konsortiet görs en satsning för en ökad elektrifierad godstrafik över Öresund. Enligt ett pressmeddelande innebär samarbetet bland annat att Volvo ställer upp med en tung eldriven lastbil och att E.ON installerat 300 kW-laddstationer på sträckan Tomelilla i Skåne och Høje Taastrup på Själland. Driften och underhållet av Öresundsbron uppges redan vara klimatpositivt bland annat genom satsningar på solceller, energieffektiviseringar samt en konstgjord ö som fångar in mer koldioxid än driften släpper ut. Detta är det andra exemplet på satsningar på eldrift över Öresund. I norra Öresund har rederiet Forsea sedan några år satsat på två eldrivna färjor.

Källa: News Øresund

- Annons -

Nyheter

-Annons-