Den digitala valutans förändrade mönster

Olika typer av kryptovalutor som Bitcoin och Ethereum har uppmärksammats på den senaste tiden. Men vilka för- och nackdelar finns det med investeringar i kryptovalutor? Hur har kryptovalutor påverkat marknaden och hur kommer marknaden att påverkas framöver? Är detta bara en tillfällig populärkulturell trend eller någonting varaktigt och innovativt?

Det finns olika typer av decentraliserade digitala valutor, så kallade kryptovalutor. Den mest kända är Bitcoin, även om det finns andra varianter som Ethereum, Litecoin, Cardano, Tether, Monero och Coinbase. Dessa kryptovalutor är omdebatterade och ses antingen som en möjlighet till att expandera ekonomin och marknaden på olika sätt eller som en trend som inte är hållbar i längden. Dessa kryptovalutor kan fungera som inspiration för andra framtida betalningssätt och innovationer eller som ett sätt för brottslighet att öka i och med en minskad kontroll och närvaro av statliga regler.

En fördel med den ökade närvaron av kryptovalutor är en normalisering av digitala valutor. Storbritannien överväger att skapa ett centralt banksystem för en digital valuta. Anledningen uppges vara att förbättra överföringar och betalningar samt skydda det engelska pundet mot bitcoin. The Treasury har tillsammans med engelska banken (The Bank of England) uppgett att de planerar att genomföra utvärderingar för att skapa ett centralt och digitalt banksystem. Centralbankens digitala valuta har många definitioner. Den gemensamma nämnaren hade varit att det har ett digitalt betalningssystem, skild från kommersiella banker och stora företag som använder nationella valutor, som Visa och Mastercard. Olika versioner som utvecklas går antingen ut på att individer har digitala konton hos centralbanken eller att det finns en begränsad mängd digitala mynt, med samma funktion som kontanter och mynt. Fördelarna med att införa detta hade varit minskade kostnader för överföringar, en trygghet för medborgarna att de är ekonomiskt skyddade om någonting skulle hända med privata betalningssystem och att centralbanken utövar kontroll över den brittiska statens valuta, som annars hade övergått till investeringar i kryptovaluta. Inget beslut har fattats ännu och man undersöker om det hade haft ett användbart syfte. Man räknar med en ökad användning av kreditkort och därmed även en minskad användning av kontanter.

Den digitala valutan kommer inte vara en kryptovaluta vars värde kan variera jämfört med nationella valutor. Sedan 2018 har betalningar med kreditkort blivit vanligare jämfört med kontantbetalningar.

Många centralbanker har lyft fram att det finns stora risker att överkomma i samband med introduktionen av den digitala valutan. Enligt engelska banken krävs det ett potentiellt behov av att följa regler för bankkunder noga för att förhindra att pengarna inte finansierar terroristattentat eller penningtvätt och att förekomsten av dessa saker kan underminera de kommersiella bankernas tillstånd och ta bort insättningar som bankerna behöver. Engelska banken påstod att de skulle titta närmare på dessa möjligheter och risker, utforska andra alternativa teknologier och granska utvecklingen i andra länder. Sedan hade banken gett “en strikt, koherent och omfattande bedömning av en helhetsöverblick av Storbritanniens digitala valuta”, enligt ett av deras påståenden. Gruppen som ska fatta beslutet om valutan är Jon Cunliffe, vice riksbankschef för ekonomisk stabilitet och Katharine Braddick, generaldirektör för finansieringstjänster. Det har ännu inte fastställts någon deadline för beslutet om den digitala valutan kommer att tillverkas.

The New York Times skriver om kryptovalutor som dels ett populärkulturellt fenomen som har fångat många människors intresse och lett till att kryptovalutorna har fått uppmärksamhet (i exempelvis fallet med Dogecoin, som började som ett skämt som förekom i s.k. memes), dels som ett nytt och intressant fenomen inom investeringar. Tidningen skriver om kryptovalutor dels som riskfyllda investeringar, dels som ett nytt teknologiskt tillägg till vardagen som expanderar marknaden. Det framgår av artikeln att det finns tillfällen att tjäna pengar på handel med kryptovalutor och investeringar i dessa, men att det samtidigt finns ett problem med hackare som har lyckats ta sig in i människors konton och tömma dem. En fördel med tekniken är att den har blivit alltmer integrerad i samhället och kryptovalutor har adderats i vissa fall för att underlätta onlineshopping. Det blir även enklare för människor att hitta nya intressen och starta ett eget företag med syfte att öka medvetenheten om och användningen av kryptovalutor, vilket är en annan fördel.

Samtidigt ses bitcoins som ett alternativ till investering och har blivit mer betydelsefulla för banker. Den amerikanska banken JP Morgan Chase planerar att erbjuda möjligheter att investera i fonder med bitcoin och ytterligare en amerikansk bank, Morgan Stanley, planerar att erbjuda fler kunder möjligheten att investera i kryptovalutan. Det är även tillåtet att handla med bitcoin och investera i bitcoin inom EU, även om kryptovalutan beskattas olika beroende på land.

Kryptovalutor skapar i detta fall fler sätt att investera och ger människorna mer frihet att välja hur de vill spara sina pengar. En marknad kan växa fram inom detta område, oberoende av ett lands ekonomiska situation, eftersom det inte är en statlig valuta. En kryptovaluta som bitcoin fungerar som inspiration till egna länders digitala valutor. Vad kan vara problematiskt med kryptovalutor, om det engagerar så många människor?

En anpassning till en ny form av teknologi eller en nedåtgående trend?

Eftersom kryptovalutor inte kan regleras av någon stat, väcker det en fråga om brottslighet och hur kryptovalutor kan leda till en indirekt finansiering av kriminalitet. I en artikel från The New York Times beskrivs hur bitcoins används av vissa för att köpa droger eller på annat sätt erbjuda ytterligare alternativ till penningtvätt eller bedrägeri. Trots en oro för att kriminell verksamhet kan bedrivas med hjälp av kryptovaluta, utgör brottslighet bara ett fåtal procent av det bitcoins används till.

På senare tid kan man även se ett ökat intresse för valutan ethereum. Ethereum har ökat i värde i början av maj efter en stigning i april. Ethereum var, enligt programmeraren Vitalik Buterin, tänkt att fungera mer som ett betalningssätt för appar istället för överföringar, som är bitcoins styrka. Ethereum kan, likt bitcoin, bara göra ensidiga överföringar. Till skillnad från bitcoin har ethereum möjligheten att applicera andra funktioner utöver överföringar i t.ex. appar, vilket gör kryptovalutan mer praktisk att använda i vissa fall. Tjänster som digitala plånböcker, appar och andra tjänster inom finans kan skapas med hjälp av ethereum och det används inte för att exempelvis ha en decentraliserad valuta som investeringsalternativ. Appar som använder sig av ethereum för att möjliggöra överföringar av kryptovalutan mellan människor har redan dykt upp. Enligt Charles Hoskinson, som var en av grundarna till ethereum, går decentraliserad finans till på liknande sätt som traditionell finans fast med större transparens, noggrannhet och låga kostnader. Dessutom har den europeiska investeringsbanken utfärdat en digital obligation gällande tekniken som ethereum baserar sig på, tillsammans med den franska centralbanken, medan Visa planerar på att införa ethereum som tillåten betalning. Nackdelen med dessa är, likt bitcoin, att kryptovalutan även används för olagliga saker.

Under utvecklingen av ethereum och betalningsöverföringar med ethereum har hackare förstört koder. Följden av detta blev att en del ethereumvaluta försvann. Sedan har personer som framställt sig som investerare försökt starta projekt med ethereum, bara för att sedan försvinna med investerares pengar. Ethereum har även fått kritik för att vara långsam jämfört med andra kryptovalutor. Dessutom behövs mycket energi för att tillverka och överföra ethereum, vilket är problematiskt ur miljösynpunkt. Personer bakom ethereum uppger att de försöker uppgradera sin teknologi så att det är mer miljövänligt och går fortare.

Kryptovalutorna växer också fram parallellt med regeringarnas digitala valutor, vilket kan erbjuda ett alternativ till digitala valutor för vissa. Ett exempel på den negativa synen på bitcoin som tydliggörs är lagstiftning för att förbjuda kryptovalutan i vissa länder. Indien arbetar med ett lagförslag för att förbjuda bitcoin och göra det olagligt för människor att på något sätt investera i det, enligt Reuters. Att köpa, överföra, tillverka och sälja eller handla med bitcoins kan straffas med böter senare i år. När lagen träder i kraft har personer som har investerat i bitcoins upp till sex månader på sig att sälja dem från och med dagen då lagen träder i kraft. Indien anses ha de striktaste lagarna i världen gällande kryptovalutor. Ett alternativ till bitcoin kommer istället att vara regeringens digitala valuta. Den indiska banken (The Reserve Bank of India) hade uppgett en oro för ekonomisk instabilitet (förmodligen på grund av den starkt uppåtgående trenden för bitcoin) medan centralbanken i Indien parallellt arbetar med att ta fram en digital valuta.

Kina har ändrat sig angående frågan vid olika tillfällen. Tidigare hade Kinas centralbank uppgett att kryptovalutan kommer att ses som ett alternativ till investering och att tidigare restriktioner för bitcoin kommer att hävas. Li Bo, som arbetar på Kinas centralbank, har tidigare i april påpekat att många länder, inklusive Kina, kommer att titta närmare på vilka regler som kommer att gälla för handel med kryptovalutan, parallellt med arbetet med att införa en digital valuta i yuan. Han hävdade även att man kommer att ta hänsyn till riskerna för ekonomisk instabilitet när man fattar beslut i frågan. Ungefär en månad senare har landet ändrat sig igen när det gäller handel med bitcoin och har infört ett förbud mot företag och institutioner som tillåter bitcoin som betalningsalternativ eller tillåter tjänster som erbjuder överföringar med bitcoin. Banker och företag tillåts inte erbjuda tjänster som involverar kryptovalutor, som handel. Myndigheterna har även varnat för en spekulativ marknad gällande handel med kryptovalutor. De refererar till den tydligt upp- och nedgående marknaden som “stör den normala ekonomiska cykeln och den vanliga finansiella ordningen”. Kina har inte infört lagar mot att äga bitcoin för privatpersoner. Förbudet gäller kryptovalutor som förekommer i olika tjänster som institutioner erbjuder. Landet har på sistone rört sig mot tidigare restriktioner som gällde år 2019, då det var förbjudet att handla med bitcoin externt och då det inte var tillåtet att handla med kryptovalutan internt.

Eftersom kryptovalutor är relativt nya på marknaden, kan det lätt leda till både för- och nackdelar, för att samhället inte riktigt har hunnit anpassa sig till nya förändringar på marknaden till följd av bitcoin och andra kryptovalutor.

Bianca M.- Info Express
hello@infoexpress.se

Källor:
“The 10 Most Important Cryptocurrencies Other Than Bitcoin”, Investopedia 2021-01-19
“UK considers creating central bank digital currency”, Financial Times, 2021-04-19
“We’re All Crypto People Now”, New York Times, 2021-04-26
“After a bitcoin crackdown, China now calls it an ‘investment alternative’ in a significant shift in tone”, CNBC, 2021-04-19
“JPMorgan Is Preparing to Offer a Bitcoin Fund to Wealthy Clients”, Bloomberg, 2021-04-26
“Countries Where Bitcoin Is Legal & Illegal” Investopedia, 2019-05-09
“India to propose cryptocurrency ban”, Reuters, 2021-03-15
“Bitcoin Has Lost Steam. But Criminals Still Love It.” New York Times, 2020-01-28
“Ethereum emerges from Bitcoin’s shadow”, The Telegraph, 2021-05-09
”China bans financial, payment institutions from cryptocurrency business”, Reuters, 2021-05-19

- Annons -

Nyheter

-Annons-