Antalet svenska Öresundspendlare minskade mer under finanskrisen än under migrations- och coronakrisen

Antalet svenskar som arbetar på andra sidan Öresund minskade med fyra procent under coronaåret 2020 jämfört med 2019. Och under de första månaderna av 2021 har antalet svenskar med jobb i Danmark fortsatt att minska. Det visar statistik från Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR). Minskningen är dock inte så stor som under finanskrisen.

Under 2020 hade 10 315 svenskar ett jobb i Region Huvudstaden eller Region Själland. Därutöver finns det även danskar som bor i Sverige och arbetar i Danmark, men de omfattas inte av den här statistiken. Det var fyra procent färre än under 2019 då antalet svenska gränspendlare ökade för första gången sedan 2009. Under de första månaderna av 2021 har antalet fortsatt minska. Under januari såväl som februari minskade antalet svenskar med jobb på andra sidan Öresund med åtta procent jämfört med motsvarande månad under 2020. Det visar statistik från Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), som redogör för antalet svenska medborgare som arbetar, men inte är bosatta i Danmark.
Antalet svenska pendlare på den danska sidan Öresund var högst 2008 och minskade med nio procent 2009, vilket kan förklaras av finanskrisen. Under alla år därefter har de svenska pendlarna blivit färre. Först under 2018 stabiliserades antalet och under 2019 ökade antalet lite, med en procent. Men med coronakrisen föll pendlingen återigen under 2020. Under pandemin har alltså inte lika många svenska gränspendlare förlorat sitt jobb som under finanskrisen utan i stället har många haft möjlighet att behålla sitt jobb och arbeta hemifrån. (News Øresund)

Svenska Öresundspendlare
Antal svenska medborgare med löneinkomst i Region Huvudstaden och Region Själland (som ej är bosatta i landet) 2008-2020

Svenska ÖresundspendlareFörändring ett år
200816 392
200914 909-9%
201013 711-8%
2011*13 070
201212 184-7%
201311 571-5%
201411 414-1%
201511 155-2%
201610 796-3%
201710 609-2%
201810 6220%
201910 7721%
202010 315-4%

Källa: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), jobindsats.dk,  som baserar statistiken på information från Udlændingeregisteret, EstherH, CPR-registeret, CVR-registeret, Indkomstregisteret.
* Utländska arbetstagare och egenföretagare som är registrerade i ”registeret for udenlandske tjenesteydere (RUT)” ingår i mätningen från 1 januari 2011 och därmed ska jämförelser av nivåerna före och efter 2011 göras med försiktighet.

Statistiken baseras på löneinkomst och påverkas därför inte heller av hur många som arbetar hemifrån under coroapandemin, så som trafikpendlingssiffrorna gör. Men samtidigt säger statistiken inte heller något om hur många som rent faktiskt pendlar till sitt jobb på andra sidan Öresund. I siffrorna ingår dessutom enbart svenska medborgare och därför omfattas inte danskar eller personer med annat medborgarskap som bor i Sverige och arbetar i Danmark. Den officiella statistiken för gränspendling från Örestat är, på grund av ett datautbytesproblem mellan Danmarks Statistik och SCB, inte uppdaterad sedan 2015. Enligt den statistiken fanns totalt 18 582 pendlare och övriga inkomstmottagare, härav arbetade 16 892 i Danmark.

- Annons -

Nyheter

-Annons-