torsdag, juni 20, 2024

Långa arbetstider ökar risken för hjärtsjukdomar och stroke

En ny undersökning av WHO och ILO visar att det finns ett samband mellan hjärtsjukdomar och stroke och en arbetstid som är minst 55 timmar per vecka.

Arbete i långa pass har orsakat 745 000 dödsfall av stroke och ischemisk hjärtsjukdom år 2016, en ökning med 29% sedan år 2000, enligt de senaste beräkningarna av Världshälsoorganisationen (World Health Organization eller WHO) och Internationella arbetsorganisationen (International Labor Organization eller ILO). Undersökningen publicerades i Environment International den 17:e maj.

Detta är den första globala analysen som har gjorts för att se sambandet mellan hälsa och arbetspass som varade olika länge. Världshälsoorganisationen och Internationella arbetsorganisationen beräknar att 398 000 människor dog av stroke och 347 000 dog av hjärtsjukdomar år 2016 på grund av arbetstider som totalt motsvarar minst 55 timmar per vecka. Mellan år 2000 och 2016 har antalet dödsfall av hjärtsjukdomar på grund av långa arbetspass ökat med 42% och av stroke ökat med 19%.

Denna arbetsrelaterade belastning syns mer bland män (som stod för 72% av dödsfallen), människor som bor i asiatiska regioner och medelålders eller äldre anställda. De flesta dödsfall som registrerades var bland dödsfall som inträffade hos personer mellan 60-79 år som hade arbetat i 55 timmar eller mer per vecka mellan åldern 45-74 år. När det numera är känt att långa arbetstider ansvarar för ungefär en tredjedel av det totala antalet uppskattade arbetsrelaterade skador som resulterar i sjukdomar, är det fastställt som en riskfaktor med den största arbetsrelaterade olyckan. Detta ändrar uppfattningen och får den att skifta till en mer psykosocial riskfaktor för hälsan beroende av sysselsättningen, enligt samma artikel som presenterade undersökningen.

Slutsatsen av undersökningen visar att arbete utöver heltidsarbete (55 timmar per vecka eller mer) kopplas till en uppskattningsvis 35% större risk att få stroke och en 17% större risk att dö av ischemiska hjärtsjukdomar, jämfört med heltidsarbete (35-40 timmar per vecka). Ytterligare kan man tillägga att andelen människor som arbetar längre ökar och motsvarar ca 9% av hela den totala befolkningen globalt sett. Den här trenden utsätter fler människor för risken att drabbas av arbetsrelaterade skador och för tidig död.

Den nya analysen kommer efter att COVID-19 har visat hanteringen av arbetstiden på ett tydligare sätt: pandemin har i vissa fall lett till att trenden mot att arbeta mer har ökat. “Pandemin har haft ett betydelsefullt inflytande på arbete och förändrat hur människor arbetar,” uppger generaldirektören för WHO, dr Tedros Adhanom Ghebreyesus. “Onlinearbete har blivit normen i många industrier och oftast har det suddat ut gränserna mellan hem och arbete. Dessutom har många företag varit tvungna att göra nedskärningar eller stänga ned vissa avdelningar för att spara pengar och människor som fortfarande får lön arbetar fler timmar. Inget jobb är värt risken att få stroke eller hjärtsjukdomar. Regeringar, arbetsgivare och arbetstagare måste arbeta tillsammans för att komma överens om gränser för att skydda arbetstagarnas hälsa.”

“Att arbeta 55 timmar eller mer per vecka är en allvarlig hälsorisk,” instämde dr Maria Neira, direktör för avdelningen för miljö, klimatförändringar och hälsa på WHO. “Det är dags att vi alla, regeringar, arbetsgivare och anställda vaknar och inser att långa arbetspass kan leda till för tidig död”.
Enligt artikeln kan regeringar, arbetsgivare och arbetstagare göra följande för att skydda de anställdas hälsa:
● Regeringar kan introducera, implementera och upprätthålla lagar, regler och policyer som förbjuder obligatorisk övertid och säkerställer maximumgränser för arbetstider.
● Kollektivavatal mellan arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer som kan ordna så att arbetstider blir mer flexibla, medan de samtidigt sätter en gräns på högsta möjliga arbetstimmar.
● Anställda kan dela med sig av arbetstiderna för att försäkra sig om att de inte arbetar i 55 timmar eller mer per vecka.

Bianca M.-Info Express
hello@infoexpress.se

Källa: “Long working hours increasing deaths from heart disease and stroke: WHO, ILO”, World Health Organization, 2021-05-17

- Annons -

Nyheter

-Annons-