Danska Energistyrelsen tillåter för första gången CO2-lagring under jord

Energistyrelsen har gett tillåtelse till Greensands pilotprojekt om att lagra 15 000 ton koldioxid under havsbotten i Nordatlanten. För första gången ges tillåtelse till att lagra koldioxid under marken i Danmark, enligt ett pressmeddelande från Energistyrelsen. Tillståndet gäller under fyra månader fram till april 2023 och pilotprojektet syftar till att testa och demonstrera att det går att lagra koldioxid i det tidigare oljefältet Nini West i Nordsjön. Enligt Energistyrelsen har man tagit hänsyn till att projektet inte bedöms ge några negativa konsekvenser för den omkringliggande miljön. Projektet Greensand Pilot Injection Project har fått stöd med 197 miljoner danska kronor av Energistyrelsen via programmet EUDP som stödjer teknikutveckling inom energisektorn.

Källa: News Øresund

- Annons -

Nyheter

-Annons-