Ökad smittspridning av fågelinfluensa – vi uppmanar till extra biosäkerhet

Den mycket smittsamma fågelinfluensan H5N8 fortsätter att spridas i Sverige och i Europa. I Sverige har hittills fyra anläggningar bekräftats smittade. Vi uppmanar till extra biosäkerhet och att vara uppmärksam på förändrat allmäntillstånd i fågelbesättningarna.

Sverige har sedan november haft fyra bekräftade fall av den smittsamma typen av fågelinfluensa, H5N8. Tre fall på kommersiella anläggningar och en hobbyhönsbesättning.

På den större fjäderfäanläggningen i Skåne, som drabbades av fågelinfluensa tidigare i januari, har smittan spridits till ytterligare hus inom anläggningen. Ett intensivt arbete pågår med smittbekämpningen på gården. Försvarsmakten bidrar än en gång med personal i det resurskrävande arbetet med att tömma anläggningen på djur för att sanering sen ska kunna påbörjas.

Aktuella fall i Sverige

Europa hårt drabbat

Flera länder i Europa har under hösten och vintern drabbats av flera fall av fågelinfluensa.

− Många länder inom EU är drabbade och framför allt Nederländerna och Frankrike har drabbats hårt. Det influensavirus H5N8 som orsakar utbrotten av sjukdom i år verkar också vara aggressivt med hög dödlighet bland de smittade djuren, säger Håkan Henrikson, chefsveterinär på Jordbruksverket.

Höjd skyddsnivå i de drabbade områdena

Inom de beslutade restriktionsområdena runt drabbade anläggningar i Skåne gäller skyddsnivå 3. Detta innebär ytterligare skärpta krav kring bland annat att tamfåglar ska hållas inomhus för att förhindra kontakt med vilda fåglar. I övriga Sverige gäller skyddsnivå 2.

Karta restriktionsområden Skåne

Tänk på biosäkerheten

Djurägare i hela landet uppmanas vara extra uppmärksamma och ta kontakt med veterinär om fjäderfän visar ökad dödlighet, förändringar i foder- och vattenkonsumtion, sänkning i äggproduktion eller nedsatt allmäntillstånd.

Biosäkerhet är det viktigaste verktyget för att förhindra att dina fjäderfän drabbas av fågelinfluensa men även av andra smittsamma fjäderfäsjukdomar. Biosäkerhet är åtgärder som utförs för att minska risken för att sjukdomar kommer in i och utvecklas i en djurbesättning eller sprids till andra besättningar.

Det här kan du göra för att minska risken för att dina djur blir smittade

 • Följa ordinarie smittskyddsrutiner för dina besättningar men också stärka dem vid behov.
 • Minimera risken för direkt och indirekt kontakt med vilda fåglar och deras träck.
 • Tillåt endast helt nödvändiga besök i besättningen.
 • Se till att alla som går in i fjäderfähus ska ha rena kläder och rena skor samt tvättade händer.
 • Rengör och desinfektera redskap och utrustning som används till fåglarna.
 • Se till att vilda fåglar inte kan komma in till djuren via öppna dörrar, fönster eller ventilation.
 • Minimera foderspill och annat som lockar vilda fåglar till tamfjäderfä.
 • Håll rent runt hus och inhägnader.
 • Tvätta händerna före och efter kontakt med fåglarna.
 • Avstå kontakt med fjäderfä under minst 48 timmar om du har varit på utlandsresa där du haft kontakt med fjäderfä.
 • Bekämpa skadedjur kontinuerligt.

Mer information

Om fågelinfluensa – samt kartor aktuella restriktionsområden

Detta gäller vid olika skyddsnivåer

Biosäkerhet – viktiga förebyggande åtgärder

- Annons -

Nyheter

-Annons-