Ytterligare utvecklingsarbete för en höghastighetsbana mellan Göteborg och Oslo påbörjas

2028 kan en höghastighetsbana, Skagerrakbanan, mellan Göteborg och Oslo stå klar med en beräknad restid på en timme, om allt går enligt plan. Banan är tänkt att byggas på pelare över marken samt i tunnlar och tågen kan gå i 400 km/h. Nu lanseras utvecklingsarbetet med Skagerrakbanan av flera bohuslänska och norska kommuner.

Idag är det inte möjligt att ta tåg mellan Göteborg och Oslo, utan resenärerna får välja mellan bil eller buss med en restid på runt 3,5 timmar.

Nu har de sex svenska kommunerna Kungälv, Stenungsund, Uddevalla, Munkedal, Lysekil och Strömstad gått samman i ett konsortium, med namnet Transportkorridor Skagerrak, för att tillsammans utveckla arbetsmarknadsregionen och skapa förutsättningar för expandering mot Østfold och Oslo. Även fyra norska kommuner har formellt meddelat att de kommer att jobba för Skagerrakbanan.

Enligt konsortiets plan kan höghastighetsbanan vara klar under 2028, om allt går enligt planeringen. Projektet finansieras privat och är tänkt att återbetalas med biljettintäkter på samma sätt som Öresundsbron. Höghastighetsbanan planeras att byggas på pelare över marken samt i tunnlar och tågen kan gå i 400 km/h.

Källa: News Øresund

- Annons -

Nyheter

-Annons-