WISE investerar 500 miljoner kronor i forsknings- och teknikplattformar för materialvetenskap för ökad hållbarhet.

WISE, Wallenberg Initiative Materials Science for Sustainability, är den största satsningen på materialvetenskap någonsin i Sverige och finansieras av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. WISE investerar nu 500 miljoner SEK (45 miljoner Euro) i utrustning och infrastruktur vid sju universitet i Sverige för att etablera en nationell infrastruktur för forskning om hållbara material. Detta är den största satsningen på materialvetenskap i Sverige.

För att bekämpa klimatförändringarna och för att omvandla till ett hållbart samhälle finns det ett akut behov av nya avancerade material. För att påskynda denna utveckling behövs spetsforskningsinfrastrukturer för att möjliggöra generering av ny kunskap om material och för att utveckla gröna teknologilösningar.

– Att hitta nya material för en hållbar värld kan bara uppnås genom bättre kunskap. Materialvetare använder sig av forskningsverktyg, i form av spektrometrar, mikroskop och andra instrument för att upptäcka och förstå materialens grundläggande egenskaper. Vi är mycket entusiastiska över denna satsning på forskningstekniska plattformar, och vi är övertygade om att de kommer att få en enorm inverkan på omvandlingen mot en hållbar framtid, säger Magnus Berggren och Olle Eriksson, direktör respektive meddirektör för WISE.

”Arwen”, forskningsutrustning vid Linköpings universitet. Bild tagen av Magnus Johansson, Linköpings universitet

Mer om plattformarna Infrastrukturer
för transmissions- och svepelektronmikroskopi, fotoelektronspektroskopi, kärnmagnetisk resonans och magnetisk resonanstomografi, masspektroskopi, kristallografi, additiv tillverkning, samt dedikerade tillverknings- och synteslaboratorier för elektroniska och cirkulära material finansieras. Flera av de forskningstekniska plattformarna kommer att organiseras som distribuerade infrastrukturer, med kompletterande utrustning på enskilda universitet. Betydande ytterligare finansiering och stöd tillhandahålls också av WISE-partneruniversitetet.

Utrustningen förväntas tas i drift 2024 och köras under hela WISE-projektperioden. För den mer tidskrävande uppbyggnaden av vissa WISE-forskningsplattformar förväntas utrustningen vara i drift under 2025.

Källa: Wallenberg Initiative Materials Science for Sustainability

- Annons -

Nyheter

-Annons-