Tillväxten avtar för skånsk besöksnäring efter stark återhämtning

Under årets fyra första månader noterade Skånes hotell, vandrarhem, stugbyar och campingplatser sammanlagt 1,42 miljoner gästnätter enligt statistik från Visit Skåne. Det är en ökning med 16,6 procent jämfört med samma tid 2022. Men ökningstakten har avtagit månad för månad, från 49 procent i januari till 3 procent i april. Det beror främst på att utvecklingen nu jämförs med starkare månader under 2022 då pandemirestriktionerna avskaffats. För de skånska hotellen har prisnivån ökat med 16,8 procent mellan april 2019 och april 2023, mätt som logiintäkt per uthyrt rum.

Det blåser både med- och motvind för den skånska besöksnäringen. Efter pandemin har turismen, mätt som antal gästnätter, återhämtat sig och 2022 blev det bästa året under den senaste tioårsperioden. Tillväxten har fortsatt in på 2023 men i avtagande takt efterhand som utvecklingen jämförs med starkare månader 2022 då pandemirestriktionerna avskaffats. Även om procenttalen är lägre fortsätter antalet gästnätter att växa och april 2023 var den bästa aprilmånaden någonsin.

Svag svensk krona bidrar till medvind för besöksnäringen
Stigande inflation och fallande reallöner påverkar hushållens köpkraft medan digitala möten konkurrerar med fysiska möten för affärsresenärerna. Den väntade medvinden består i att den kraftigt försvagade svenska kronan gör det extra dyrt att resa utomlands vilket lagt grunden till  en förväntan om att hemestrandet åter ska öka samtidigt som danskar och tyskar ser Sverige som ett billigt turistland.

57 procent fler gästnätter sedan 2013
Sett i ett tioårigt perspektiv har den skånska besöksnäringen haft en stark utveckling. Under januari-april respektive år har antalet gästnätter ökat med 57 procent, från 905 750 under de fyra första månaderna 2013 till 1 421 867 under samma period i år.

Rumspriserna har stigit 17 procent sedan 2019
Mellan 2013 och 2022 har antalet disponibla hotellrum per dag i Skåne enligt Visit Skåne ökat från 10 461 till 12 848. Det är en ökning med 2 387 rum eller motsvarande 23 procent. Trots den kraftiga ökningen av antalet hotellrum har beläggningsgraden under samma tid ökat från 53 till 57 procent. De senaste två åren har de skånska hotellpriserna ökat kraftigt. Logiintäkten per belagt rum har ökat från 897 kronor under april 2019 till 1 048 kronor under april 2023. En ökning med 151 kronor motsvarande 16,8 procent. Främst är det under 2021 och 2022 som den genomsnittliga logiintäkten ökat och för första gången hamnat över 1 000 kroner per uthyrt rum.

Källa: News Øresund

- Annons -

Nyheter

-Annons-