Sveriges största vindkraftspark får byggas utanför Trelleborg – vid Kriegers flak

Den svenska regeringen gav i veckan tillstånd till Vattenfall att bygga Sveriges största havsbaserade vindkraftspark på den svenska delen av Kriegers flak, tre mil söder om Trelleborg. Det är ett grunt område i havet där Sveriges, Danmarks och Tysklands ekonomiska zoner möts. Vattenfall har ännu inte slutgiltigt fattat beslutet om att göra investeringen på 15 miljarder svenska kronor vid Kriegers flak, de inväntar ett besked på om Svenska kraftnät i framtiden ska betala för att ansluta havsbaserade vindkraftsparker till stamnätet på land. Enligt Vattenfall väntas ett investeringsbeslut fattas under 2025.

Planen är att vid Krieger flak fram till 2028 bygga 40-50 vindkraftverk med en maxhöjd på 280 meter och en total effekt på 640 MW,  vilket väntas ge el motsvarar en femtedel av elanvändningen i Skåne. På den tyska sidan Kriegers Flak driver EnBW sedan 2016 åttio vindkraftverk med en total effekt på 385 MW och på den danska sidan driver Vattenfalls danska verksamhet sedan fem år 72 vindkraftverk med en total effekt på 600 MW. I Sverige planers nu för en tre gånger större vindkraftspark vid Södra Midsjöbanken 10 mil sydost om Karlskrona. Tyska RWE Renewables har tagit över projektet som tidigare drevs av Eon. Företaget väntar nu på besked från Miljödepartementet.

Källa: News Øresund

- Annons -

Nyheter

-Annons-