Svenska migrationsministern vill ta efter danska asylpolitikens ”framgångsrecept”: ”Tydligt att man jobbar på ett helt annat sätt”

Måndagen den 20 mars träffade migrationsminister Maria Malmer Stenergard (M) sin danska kollega, udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad Bek (S) i Köpenhamn. Det var det tredje svenska ministerbesöket i år i det västliga grannlandet, efter nordenminister Jessika Roswall och finansminister Elisabeth Svantesson.

Det är den danska migrationspolitiken i allmänhet och den så kallade Hjemrejsestyrelsen (ung. Hemresestyrelsen) i synnerhet, som väckt den svenska regeringens intresse, berättar Maria Malmer Stenergard på en pressträff på Sveriges ambassad i Köpenhamn. Hon kallar den danska politiken för ett ”framgångsrecept”:

– De har lyckats väldigt väl med att öka det frivilliga återvändandet. Det är tydligt att man jobbar på ett helt annat sätt, man pratar återvändande redan från dag ett, säger Maria Malmer Stenergard.

Vill få fler att återvända frivilligt med ”motiverande åtgärder”

Hjemrejsestyrelsen inrättades i Danmark 2020 och ligger under Udlændinge- og Integrationsministeriet. Styrelsen har ansvar för att asylsökande som fått avslag reser hem, genom ”motiverande åtgärder” som rådgivning och samtal, men också ekonomiskt stöd till frivilliga återvändare.

Under 2021 sjönk antalet avvisade asylsökande som inte ville åka hem från 1 155 till 806, enligt Hjemrejsestyrelsen och är nu nere på 537.

– Om man arbetar nära de enskilda individerna och erbjuder fördelar med att åka hem lyckas man också i större utsträckning med att få dem att återvända. Det har varit en utmaning i många europeiska länder, som vi kommit i mål med, säger Kaare Dybvad Bek.

”Beredd att överväga alla metoder som verkar fungera”

Den danska migrationspolitiken är väldigt ”strukturerad” enligt Maria Malmer Stenergard, och tar svenska lagen om eget boende (EBO) som exempel, som säger att asylsökande har rätt att ordna eget boende under sin asylprocess.

I Danmark bor asylsökande på särskilda boenden med daglig kontakt med sina handläggare, vilket i sin tur ”bygger förtroende” och ”underlättar ett återvändande” vid nekad asyl, enligt migrationsministern.

– Jag är beredd att överväga alla metoder som verkar fungera här, säger Maria Malmer Stenergard.

Har danskarna något att lära av den svenska migrationspolitiken?

– Jag tycker att de har varit lite mer förutseende än vad vi har varit, både när det gäller brottsbekämpning och migration. Av de områdena jag ser dagligdags i mitt jobb så är det snarare vi som har att lära av Danmark, säger Maria Malmer Stenergard.

Kaare Dybvad Bek anser däremot att man i Danmark har för få personer med etnisk minoritetsbakgrund i politiken:

– Jag tror att Sverige på vissa sätt har fått mera ut av sin integrationsinsats i förhållande till specifika grupper, som chilenare och iranier, som i stor utsträckning är en del av föreningslivet och i politiska organisationer. Där har man lyckats bra i Sverige, tänker jag.

Källa: News Øresund – Henrik Smångs

- Annons -

Nyheter

-Annons-