Svensk arbetslöshet: nedgången planade ut mellan september och oktober

Efter en period med fallande arbetslöshet i Sverige planade nivån ut mellan september och oktober i år.  På nationell nivå var arbetslösheten 6,6 procent under både september och oktober. Den skånska  arbetsmarknaden är fortsatt stabil med fallande arbetslöshet fram till och med september och en måttlig uppgång med 0,1 procentenhet till 8,5 procent i oktober. Under oktober steg arbetslösheten i 17 skånska kommuner, var oförändrad i 10 kommuner och föll i 6 kommuner.

Källa: News Øresund

- Annons -

Nyheter

-Annons-