Snabbt test av antibiotikaresistens (video)

Att hitta rätt antibiotika och att göra det fort – det kan vara livsviktigt vid svåra infektioner. Forskarna Johan Elf och Dan Andersson är med och utvecklar ett mycket snabbt test av antibiotikaresistens. Målet är att tiden från prov till svar ska minska från ett dygn till under fyra timmar.

– Hela vårt test bygger på att titta på enstaka bakterier i mikroskop, så vi bygger mikroflödeskanaler där vi fångar bakterierna. Vi växer bakterierna under mikroskop och tittar på hur de svarar på antibiotikan och sen har vi olika kemiska tester som visar vilka bakteriearter som finns i provet, berättar Johan Elf, professor vid institutionen för cell- och molekylärbiologi.

Den här är ett stort projekt som ska pågå i fem år. Det ingår sex olika forskargrupper med olika kompetenser från Uppsala universitet, Akademiska sjukhuset, Karolinska institutet och KTH. Projektet leds av Dan Andersson, professor i medicinsk bakteriologi vid institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi.

– Det stora fokuset är på blodinfektioner och det är väldigt allvarliga infektioner. Det finns studier som visar att för varje timme som en blodinfektion går obehandlad eller behandlas med fel antibiotika ökar risken att dö med ungefär fyra procent per timme, berättar Dan Andersson.

- Annons -

Nyheter

-Annons-