Sju kommuner kämpar mot Hvidovres planer på konstgjorda öar vid Avedøre Holme

Hvidovre kommuns planer på det nya företagsområdet (erhvervsområdet) ”Holmene” på nio konstgjorda öar i Køgebukten får gemensamt motstånd av sju närliggande kommuner. Ökad trafik, buller och förorening lyfter kommunerna som kritik mot projektet. Det framgår i ett gemensamt uttalande från kommunerna rapporterar TV2 Lorry. Holmene ska vara en förlängning av nuvarande Avedøre Holme och på de nio konstgjorda öarna ska det ges plats till upp emot 12 000 nya arbetstillfällen.

I Bröndby, Ishøj, Vallensbæk, Greve, Solrød, Køge och Stevns har samtligas kommunfullmäktige (kommunalbestyrelse) gemensamt kommit överens om att om att arbeta för att stoppa planerna på de nio konstgjorda öarna i Hvidovre kommun, sydväst om Köpenhamn.

– Företagsöarna motsvarar ett 20-årigt byggprojekt med buller och lastbilar som följd. Det motsvarar ytterligare förorening av Køgebukten och kommer att ha stor inverkan på havsmiljön och badvattnet, säger kommunerna i ett gemensamt uttalande.

Projektidén Holmene lanserades i januari 2019 och är tänkt att bestå av en total yta på 3,2 kvadratkilometer som huvudsakligen ska vara avsedd till företags- och industriverksamhet. En femtedel av ytan ska avsättas till rekreation och naturområden. På de nio konstgjorda öarna ska det ges plats till upp emot 380 nya företag med cirka 12 000 nya arbetstillfällen.

Det är ännu osäkert om projektet förverkligas. Både den förrförra borgerliga regeringen (bestående av Venstre, Liberal Alliance och Konservative) och den tidigare S-regeringen har gett stöd till projektet och senast i maj 2021 skrev dåvarande S-regeringen att regeringen skulle inleda en dialog med Hvidovre kommun i syfte att besluta om projekteringstillstånd för Holmene under första halvåret 2022. Så blev det inte. På frågan om den nya regeringens hållning och ambition till Holmene säger transportminister Thomas Danielsen (V) i en kommentar till TV2 Lorry att den nya regeringen inte har haft möjlighet att diskutera den fortsatta processen för Holmene.

Källa: News Øresund

- Annons -

Nyheter

-Annons-