onsdag, juni 19, 2024

Sassoli: Det är dags att slutföra överenskommelsen om EU:s budget

Det är hög tid att enas om EU:s långtidsbudget för invånarnas bästa, sade parlamentets talman David Sassoli till EU:s ledare i sitt anförande vid Europeiska rådets möte.

Långtidsbudgeten 2021-2027

Parlamentets och rådets förhandlare nådde en överenskommelse om budgeten för 2021–2027 tidigare i år, men Polen och Ungern motsätter sig skyddsåtgärder som skulle förhindra att EU-medel används i medlemsstater som inte respekterar rättsstatsprincipen. Det är en av de frågor som EU:s ledare diskuterar under toppmötet i Bryssel den 10–11 december.

Sassoli varnade för att alla beslut av rådet måste respektera andan och ordalydelsen i den kompromiss som nåtts.
– Parlamentet är inte beredda att se att de resultat som vi uppnått ifrågasätts, sade David Sassoli.

Coronakrisen

Sassoli kallade den nuvarande coronakrisen ”en väckarklocka”.

– Jag är övertygad om att multilateralism och samordnade insatser är de verktyg vi behöver för att ta oss ur den nuvarande krisen, öka tåligheten i våra hälso- och sjukvårdssystem och förbättra vår beredskap och reaktionsförmåga på pandemier, sade han. 

Sassoli talade även om den gröna given och vikten av en strategi för ett hållbart Europa
– Detta är en historisk möjlighet och vi har bråttom. EU:s investeringar kommer att vara avgörande i detta avseende, eftersom EU:s invånare, städer och företag räknar med att vi ska agera omedelbart för att bekämpa pandemins effekter, skapa en ny form av välfärd som bygger på solidaritet och skapa säkra arbetstillfällen, sade han.

Utrikespolitik

När det gäller utrikespolitiken sade han att EU måste skicka en trovärdig signal till Turkiet, inbegripet ekonomiska sanktioner, för att visa att unionen står fast vid Cyperns territoriella integritet.

–Turkiet måste inse att utsikterna att nå ett positivt resultat snabbt minskar på grund av landets åtgärder, sade Sassoli.

Brexit

Talmannen berörde även de pågående samtalen mellan EU och Storbritannien.

– En överenskommelse skulle utgöra en stabil grund för vårt nya partnerskap. Men om ingen överenskommelse kan nås kommer vi att behöva hitta nya, om än mer begränsade, sätt att samarbeta, sade Sassoli

Han betonade även att om en överenskommelse nås kommer parlamentet att granska texten noggrant innan de röstar om den.

- Annons -

Nyheter

-Annons-