Res säkert med EU:s digitala covid-intyg

Ta reda på hur EU:s nya digitala covid-intyg (EUDCC) kommer att göra det möjligt för dig att resa säkert inom Europa under pandemin.

Hur funkar EU:s digitala covid-intyg?

Intyget kommer att visa om innehavaren blivit vaccinerad, har ett negativt testresultat eller har återhämtat sig från covid-19 under de senaste sex månaderna.

Det kommer att utfärdas av nationella myndigheter.

Informationen kommer att finnas i form av en QR-kod som kan vara elektronisk (exempelvis på din telefon eller läsplatta), utskriven och skannad vid resan.

Intyget ska vara tillgängligt från den 1 juli och ska vara kostnadsfritt.

Systemet ska finnas på plats under 12 månader och kommer att omfatta alla 27 EU-länder samt Island, Norge och Liechtenstein.

Kan jag använda det för att resa?

Nej, du behöver fortfarande ditt pass eller andra godkända identitetshandlingar (exempelvis ditt nationella ID-kort).

Du måste inte ha intyget för att kunna resa (de nationella kraven fortsätter då att gälla). Men det ska underlätta resandet, exempelvis att du som innehavare inte behöver sitta i karantän.

Men, om särskilda omständigheter uppstår i ett EU-land (t.ex. att en ny virusvariant uppstår eller sprids).

Vad omfattar EU:s digitala covid-intyg?

Testerna som erkänns i intyget är nukleinsyraamplifieringstester (NAAT, såsom RT-PCR-tester) och snabba antigentest.

Testerna kommer att leda till två möjliga intyg inom ramen för EUDCC:

  • Test-intyg som indikerar innehavarens resultat, typ och test, och datum för provtagningen.
  • Återhämtningsintyg bekräftar att innehavaren tillfrisknat från en SARS-CoV-2-infektion efter ett positivt NAAT-test.


Antikroppstester erkänns inte även om detta kan komma att ändras efter att systemet inrättats.

EU-kommissionen kommer att mobilisera 100 miljoner euro enligt det nya nödhjälpsinstrumentet för att köpa covid-testerna som behövs för test-intyget.

Skydd av personliga uppgifter

EUDCC-appen kommer att respektera EU:s dataskyddsregler enligt GDPR och kommer bara att innehålla information som är absolut nödvändig för att trygga säkert resande. Den personliga informationen som inbegrips i intygen kommer att behandlas av de ansvariga myndigheterna i destinationslandet, i eventuella transitländer, samt av transportföretaget, exempelvis flygbolaget, men bara för att bekräfta och verifiera innehavarens vaccination, testning eller återhämtning.

Informationen kommer bara att behållas under reseperioden och kommer inte att lagras så snart systemet tagits bort.

Nästa steg

Parlamentet kommer att rösta om förslaget under plenarsessionen den 7-10 juni.

- Annons -

Nyheter

-Annons-