lördag, december 2, 2023

Elda i naturen

Du ska såklart alltid vara försiktig när du hanterar eld i naturen, oavsett om du grillar på campingkök, vid en eldplats eller röker. Detta är extra viktigt under vår och sommar då det kan vara väldigt torrt i skog och mark.

Tänk på att alltid kontrollera om det är eldningsförbud där du är innan du eldar eller grillar. 

Du hittar information om eldningsförbud på kommunens, länsstyrelsens eller räddningstjänstens webbplats. Information om aktuell brandrisk och eldningsförbud brukar också sändas i Sverige Radios P4.

Vad ska jag tänka på när jag eldar?

Om det inte råder eldningsförbud och du väljer att göra upp eld är det viktigt att välja en plats där elden inte kan spridas till annat brännbart som träd och annan vegetation som till exempel buskar eller gräs.

Det är också viktigt med ett underlag som inte sprider elden, som grus- eller sandmark. Elda inte på torvmark eller i mossa. Även i jordig skogsmark är risken för bränder stor. Elden kan ligga och pyra nere i marken lång tid för att sedan flamma upp. Undvik också att elda nära myrstackar eller stubbar.

Gör inte upp eld direkt på eller intill berghällar. De missfärgas och kan spricka sönder. Innan du börjar elda, se till att ha tillgång till vatten att släcka med.

  • Om du eldar för matlagning är oftast ett fältkök säkrare än öppen eld.
  • Undvik att elda om det blåser hårt, gnistor kan flyga iväg och en brand kan starta.
  • Gör en avgränsning runt eldstaden, till exempel med hjälp av en jordsträng eller stenar runt härden så elden hålls liten.
  • Elda inte sopor.
  • Som bränsle till elden får du ta grenar, kvistar och kottar på marken, men levande träd låter du vara ifred.
  • Ha alltid tillgång till vatten att släcka elden om den skulle sprida sig.

Hur släcker jag elden?

  • Låt elden brinna ut helt och hållet.
  • Släck ordentligt med vatten och rör om så glöden slocknar.
  • Gräv upp marken under askan tills ingen glöd eller rök finns kvar.
  • Vattna rikligt på resterna av elden/askan och runt eldningsplatsen.

Vad ska jag göra om elden sprider sig?

Larma alltid genom att ringa 112. Försök hejda elden i vindriktningen. Använd ruskor av små granar eller enar som kvistas av utom ca 1 meter i toppen. De är bättre än lövruskor. Bäst är det om ruskorna kan blötas.
 
Piska inte på elden med stora slag, då flyger gnistor omkring och elden tar fart. Sopa in brinnande material mot elden, och tryck samtidigt ruskan mot marken så elden kvävs. Kasta undan ris och kvistar och riv bort mossa eller annat brännbart framför elden.

Om du har tillgång till vatten – släck elden med vattnet!

- Annons -

Nyheter

-Annons-