Rekordstor arbetskraftsbrist i Danmark och historiskt låg arbetslöshet

Efter återöppningen av samhället i Danmark har det funnits ett stort behov av arbetskraft och flera branshcer upplever brist. Danmarks Statistiks konjunkturbarometer visat att en tredjedel av serviceyrkena saknar arbetskraft och i turistbranschen gäller det 63 procent av företagen. Men även bygg- och anläggningsbranschen har behov av arbetskraft. Nästan hälften av företagen har svårt att hitta den arbetskraft de behöver, vilket är den högsta andelen sedan man började föra statistik över det, enligt Danmarks Statistik.

Samtidigt var arbetslösheten i augusti på den lägsta nivån sedan januari 2009. Bruttoarbetslösheten enligt den registerbaserade statistiken var i augusti:

  • 3,6 % i Danmark (101 300 personer)
  • 4,1 % i Region Hovedstaden (38 768 personer)
  • 3,3 % i Region Sjælland (13 093 personer)
  • 5 % i Köpenhamn (17 927 personer)

(säsongskorrigerat och omräknat till heltidsarbetslösa)

Källa: News Øresund

- Annons -

Nyheter

-Annons-