onsdag, juni 19, 2024

Gratis tågbiljetter öppnar upp Europa för unga

Unga kan återigen igen få gratis tågbiljetter tack vare initiativet Discover EU, som Europaparlamentet stödjer. Intresserade kan anmäla sig fram till den 26 oktober.

Sedan starten i juni 2018, har hittills 70 000 18-åringar tagit chansen att resa fritt i EU. Utmärkande för denna omgång är att de unga som var berättigade de två iomgångarna som ställdes in 2020 på grund av pandemin, nu också kan dra nytta av initiativet Discover EU, som första gången föreslogs vid Europeiska ungdomsevenemanget (EYE) 2014.

Hur funkar det?

Åtminstone 20 000 unga människor kommer att få möjligheten att resa i Europa med tåg mellan den 1 mars 2022 och den 28 februari 2023. Varje EU-medborgare född mellan den 1 juli 2001 och den 31 december 2003 kan ansöka om biljetterna via nätet från kl. 12 den 12 oktober fram till kl. 12 den 26 oktober. För att få lov att söka måste den som anmäler sig svara på några flervalsfrågor.

Deltagarna kommer att få resa i upp till 30 dagar till åtminstone ett annat land. Resorna kommer huvudsakligen att göra med tåg, men kan också ske via buss eller färja för att göra initiativet mer tillgängligt. Flyg medges i vissa exceptionella fall, när inga andra transportsätt är tillgängliga. Det kan gälla exempelvis för deltagare som kommer från de allra mest avlägsna regionerna.

Deltagare med rörelsehinder eller särskilda behov kan ansöka om extra hjälp, exempelvis för att finansiera att följeslagare följer med eller, för personer med synnedsättningar, en ledarhund.

Mer information om initiativet finns på den Europeiska ungdomsportalen.

Europaparlamentets stöd

Europaparlamentet har uttryckt sitt starka stöd för idén med fria tågbiljetter för 18-åriga européer, och har röstat igenom tre resolutioner som stödjer initiativet.

Ledamöter anser att initiativet gör det möjligt för unga människor att uppleva Europas mångfald, att bättre förstå varandra och lära sig mer om Europa. Förhoppningen är att initiativet ska uppmuntra unga EU-medborgare att resa inom EU och möta människor från andra länder, och därigenom stärka en europeisk identitet och gemensamma EU-värden.

Källa: Europaparlamentet

- Annons -

Nyheter

-Annons-