Regioner och kommuner vill i samarbete med privata företag skapa vätgasstationer mellan Hamburg och Oslo

Vätgas och bränsleceller är ett annat grönt alternativ till batteridrift av elbilar. Till skillnad från en batteridriven elbil kan en vätgasbil tankas på mindre än en kvart. För att göra vätgas till ett alternativ behövs dock en kedja med vätgasstationer. Därför startar det tysk-dansk-svensk-norska politiska samarbetet STRING projektet Greater4H i samarbete med en rad företag från de fyra länderna: Ørsted, Renova, Everfuel, Hynion, GP Joule och Quantron Mechanics. Målet är att skapa en vätgaskorridor med tankställen från Hamburg och vidare till Oslo. Just nu väntar projektet på besked om EU-finansiering. Projektet är indelat i olika delar där några av företagen ska bygga och driva vätgasstationer meda andra ska utveckla incitament för att påskynda biltillverkarnas satsningar på vätgasbilar.

Källa: News Øresund

- Annons -

Nyheter

-Annons-