fredag, december 1, 2023

Roberta Metsola: Europa handlar om att stå upp för varandra

Roberta Metsola har utnämnts som Europaparlamentets yngste talman någonsin. I sitt anförande underströk hon behovet av att stärka det europeiska projektet.

– Jag vill att människor ska återfå en känsla av tro och entusiasm för vårt projekt; en övertygelse om att göra vårt gemensamma hem, säkrare, rättvisare och mer jämlikt, sade hon i sitt anförande i kammaren.

– Europa handlar om att stå upp för varandra, att föra människor samman, det handlar om att vi alla måste försvara våra föräldrars principer, som ledde oss ur krigets aska och förintelsen till fred, hopp och välstånd.

Metsola belyste också de många utmaningar som Europa står inför: desinformation, det yttre trycket, behovet av ekonomisk återhämtning samt digitaliseringen och omställningen till hållbar energi.

– Vår europeiska modell, med en öppen ekonomi och ett öppet samhälle, är något som jag är stolt över. Det är en modell som måste stödjas för att kunna klara de utmaningar som den står inför, sade hon.

Metsola, som samma dag fyllde 43 år, är Europaparlamentets hittills yngsta talman. Hon underströk behovet av engagera unga i det europeiska projektet.

– Om vi ska lyckas lyfta upp Europa till de nivåer vi lovat de kommande generationerna, måste vi skapa något ännu starkare, något i samklang med vår tid som kan motivera de yngre, mer skeptiska att tro på Europa.

Metsola vann en majoritet av parlamentarikernas röster den 18 januari. I valet utamanades hon av två kvinnliga kandidater,  svenska Alice Kuhnke (De Gröna/Europeiska Fria Alliansen) och Sira Rego (Vänstern) från Spanien.

Metsola är den tredje kvinnan som leder Europaparlamentet efter Simone Veil (1979-1982) och Nicole Fontaine (1999- 2002). I hennes anförande underströk hon parlamentets åtagande att arbeta för mer mångfald, mer jämlikhet mellan könen och att vara en garant för kvinnors rättigheter. Hon sade sig vara övertygad om att det inte kommer dröja så långt som 20 år innan parlamentets får sin nästa kvinnliga talman.

Den maltesiska politikern från EPP-gruppen valdes till Europaparlamentet 2013. I november 2020 blev hon första vice-talman, efter att hennes företrädare Mairead McGuinness utsetts till kommissionär.

Ta reda på mer om talmannens arbete och se vår video från valdagen.

Källa: Europaparlamentet

- Annons -

Nyheter

-Annons-