Parlamentet vill få slut på hemlöshet i EU

Europaparlamentet vill få ett slut på hemlösheten i EU senast 2030. Läs mer för att ta reda på vilka åtgärder som efterfrågas.

en resolution som antogs den 24 november uppmanade parlamentets ledamöter EU och dess medlemsstater att få ett slut på hemlösheten senast 2030. De förespråkar en EU-ram med nationella strategier och uppmanar medlemsstaterna att avkriminalisera hemlöshet och fortsätta att mobilisera finansiering för att ta itu med problemet.

Varför hemlöshet är en viktig fråga

Bostäder är en grundläggande mänsklig rättighet, men varje natt sover över 700,000 personer i Europa, en ökning med 70 % under de senaste 10 åren.

Covid-krisen utsätter hemlösa för ytterligare risker, eftersom de i oproportionerligt hög grad lider av dålig hälsa och saknar tillgång till hygien och hälso- och sjukvård. Med den nuvarande ekonomiska lågkonjunkturen och förlusten av arbetstillfällen skulle hemlösheten kunna öka.

Hemlösa utsätts ofta för hatbrott och våld, bland annat social stigmatisering. Profilen för Europas hemlösa håller på att förändras, med allt fler barn, migranter, minoriteter, kvinnor och familjer på gatorna.

Hemlöshet är en av de svåraste formerna av fattigdom och berövande som måste undanröjas genom målinriktad och integrerad politik 

Europaparlamentets resolution om åtgärder mot hemlösheten i EU 

Parlamentets lösningar på hemlösheten

Parlamentets uppmanar EU-länderna att

  • Tillhandahålla lika tillgång till offentliga tjänster såsom hälso- och sjukvård, utbildning och sociala tjänster
  • Stödja integrationen av hemlösa på arbetsmarknaden genom sysselsättningsprogram, utbildning och skräddarsydda program
  • Tillhandahålla ständig tillgång till nödbostäder som en sista lösning (utöver förebyggande åtgärder och stödåtgärder
  • Arbeta med en gemensam definition, förbättrad datainsamling och enhetliga indikatorer för att bättre förstå och bedöma problemets omfattning


Parlamentet uppmanar dessutom EU:s medlemsstater att anta principen om ”boende först”, som redan framgångsrikt införts av flera länder. I motsats till mer traditionella angreppssätt syftar modellen med ”boendet först” till en permanent bostad så snart som möjligt innan man tar itu med andra frågor.

Bristen på bostäder till rimliga priser är ett växande problem

Trots stora skillnader mellan EU-länderna är bristen på överkomliga bostäder ett växande problem, och bostadspriserna steg med 5,2 procent i medlemsländerna under andra kvartalet 2020 jämfört med samma kvartal 2019.

Detta är ett problem för låginkomsttagare och hyresgäster, under 2018 var nästan 38 procent av hushållen i riskzonen för fattigdom, mer än 40 procent av den disponibla inkomsten gick åt till bostäder, jämfört med 10,2 procent av EU:s befolkning i allmänhet.

Parlamentet arbetar också med förslag om anständiga bostäder till överkomliga priser och inkluderande bostadsmarknader.

- Annons -

Nyheter

-Annons-