Mediefriheten: Parlamentet varnar för försök att tysta kritiker och undergräva mångfalden

  • Mediefriheten i Europa har försämrats
  • Ledamöterna fördömer trakasserier av och attacker på journalister, särskilt från politiker
  • EU-kommissionen måste regelbundet bedöma myndighetsinblandning och transparensen i ägarstrukturer
  • Inga EU-medel till myndighetskontrollerade medier och politisk propaganda

Parlamentet är djupt oroat över tillståndet för mediernas frihet i EU och fördömer det våld, de trakasserier och de påtryckningar som journalister upplever.

I en resolution som antogs med 553 röster för, 54 mot och 89 nedlagda röster riktar parlamentet skarp kritik mot att myndigheterna i vissa medlemsländer har försökt tysta kritiska och oberoende medier och undergräva mångfalden. Ledamöterna är särskilt oroade över tillståndet för public service-medierna i vissa medlemsländer där de har blivit ett verktyg för regeringsvänlig propaganda.

De understryker att mediernas frihet, mångfald och oberoende och journalisternas säkerhet är avgörande delar av rätten till yttrande- och informationsfrihet och mycket viktiga för EU:s och medlemsländernas demokratiska funktionssätt. Mediefriheten har försämrats de senaste åren, varnar texten, och covid-19-pandemin har snabbat på denna försämring.

Bättre skydd för journalister, särskilt kvinnliga

Ledamöterna ser ett ökande mönster av hotelser eller trakasserier med avsikt att tysta journalister, och nämner morden på Daphne Caruana Galizia och Ján Kuciak och hans flickvän som exempel på de risker som undersökande journalister utsätts för. De uppmanar offentliga personer att avstå från att tala nedsättande om journalister och insisterar på att alla attacker måste följas av en rättslig utredning. Parlamentarikerna lyfter även fram att kvinnliga journalister är särskilt sårbara och bör ges ytterligare skydd.

Risker för mångfalden på grund av överdriven mediekoncentration

Resolutionen nämner att när medieägandet koncentreras i händerna på ett fåtal personer innebär detta en risk för mångfalden och försvårar arbetet med att hindra spridningen av desinformation. Ledamöterna uppmanar EU-länderna att vidta åtgärder för att undvika överdriven mediekoncentration och säkerställa transparens. De kritiserar myndigheter för att i alltför hög grad lägga sig i offentlig annonsering och gör klart att EU-medel inte får användas för myndighetskontrollerade medier och politisk propaganda.

Här uppmanar också parlamentet EU-kommissionen att bedöma hur transparenta ägandeförhållandena inom olika mediekanaler verkligen är när det gäller privat och offentlig inblandning i sektorn i alla medlemsländer i samband med kommissionens årliga utvärdering av rättsstatligheten. Ledamöterna insisterar på att försöken att skada mediefriheten och mångfalden ska betraktas som ett allvarligt och systematiskt maktmissbruk som strider mot EU:s grundläggande värden.

Hatpropaganda och desinformation på nätet

Parlamentarikerna vill se ett robustare rättsligt ramverk som ska förhindra och bekämpa den allt vanligare hatpropagandan på nätet. De kräver förbättrat samarbete mellan nätplattformarna och de brottsbekämpande myndigheterna. De betonar att plattformarnas frivilliga insatser är nödvändiga men inte tillräckliga i kampen mot desinformation, olagligt innehåll och utländskt inflytande. Samtidigt påpekar de att nätplattformarna inte får bli privata censurorgan och att varje borttagning av olagligt innehåll måste omfattas av skyddsåtgärder.

Slutligen fångar den antagna texten den oro parlamentarikerna känner inför utländsk inblandning i den demokratiska processen. Detta leder till polarisering och hotar mångfalden. Ledamöterna varnar för de potentiellt farliga följderna av manipulering av information om coronapandemin.

Citat

Föredragande Magdalena Adamowicz (EPP, Polen) gjorde följande uttalande: ”I dag bevittnar vi hur demokratin får stå tillbaka, hur makt uppnås genom lögner. Det finns ingen frihet utan mediefrihet, ingen demokrati utan mediepluralism. Medier bör tjäna sanningen, inte lögner. Medier bör tjäna väljare, inte makthavare, och bör granska makten. Medier bör skydda demokratin, men medier kan också döda den. Det är därför de måste vara oberoende.”

- Annons -

Nyheter

-Annons-