Öresundsregionen växte med 30 000 invånare under 2023 – starkast befolkningstillväxt på danska sidan

Under 2023 ökade Öresundsregionens befolkning med över 29 700 invånare, motsvarande 0,7 procent, till 4 185 801 invånare. Det var den lägsta befolkningsökningen i regionen sedan 2020 och var även lägre än genomsnittet under den senaste tioårsperioden. Det visar nya siffror från Danmarks Statistik och SCB. Procentuellt ökade befolkningen i regionen dock mer än både Danmarks respektive Sveriges befolkning på riksnivå. Precis som under 2022 ökade befolkningen mest på den danska sidan Öresund, där invånarantalet ökade med 22 300 personer, vilket motsvarande en befolkningsökning på 0,8 procent. Greater Copenhagen-geografin, som även omfattar Hallands län, ökade precis som Öresundsregionen med 0,7 procent i invånarantal under fjolåret.

Land/regionBefolkning 2023Förändring ett år (antal)Förändring ett år (%)
Sverige10 551 70730 1510,3%
Danmark5 961 24928 5950,5%
Skåne1 421 7817 4570,5%
Region Hovedstaden1 911 06719 1961,0%
Region Sjælland852 9533 0960,4%
Øresundsregionen4 185 80129 7490,7%
Greater Copenhagen-geografin*4 529 54730 6900,7%

Källa: Danmarks Statistik och SCB
*Greater Copenagen-geografin omfattar utöver Öresundsregionen även Hallans län. Hallands befolkning ökade under 2023 med nästan 950 personer till totalt 343 746 invånare.

Högst befolkningsökning i Region Hovedstaden

Den danska befolkningen växte under fjolåret med knappt 28 600 personer till över 5 961 000 invånare. Det innebär en befolkningstillväxt på 0,5 procent, det vill säga något lägre än Öresundsregionens samlade befolkningstillväxt. Det var även landets lägsta befolkningsökning sedan 2020 och innebar en något lägre tillväxt än genomsnittet under den senaste tioårsperioden på 0,6 procent.

Bland landets fem regioner ökade befolkningen mest i Region Hovedstaden, med 1,0 procent. När det gäller befolkningstillväxten på kommunnivå hamnar 7 av Region Hovedstadens 29 kommuner i topp, med Brøndby (5,2%), Vallensbæk (4,5%) och Rødovre (4,1%) överst. Köpenhamns kommun växte med nästan 5 700 personer under 2023 till totalt 659 350 invånare vid årsskiftet. Det innebär en befolkningstillväxt på 0,9 procent.

Den lägre befolkningstillväxten i landet berodde på minskade antal födslar samtidigt som antalet invandringar minskade och antalet utvandringar steg jämfört med 2022. Även om också antalet döda minskade var den naturliga befolkningstillväxten (födda minus döda) negativ under 2023, precis som under 2022. Dessförinnan var det senast 1988 som den naturliga befolkningstillväxten var negativ i Danmark.

Lägsta befolkningsökningen i Sverige sedan 2001

Sverige hade under fjolåret den lägsta befolkningsökningen på 22 år, en ökning på nästan 30 200 invånare. Det motsvarade en ökning på 0,3 procent. Precis som i Danmark, berodde den låga befolkningstillväxten på ett minskat barnafödande, färre antal invandringar samt ett högre antal utvandringar, skriver SCB. Vid årsskiftet uppgick Sveriges befolkning därmed till 10 551 707 personer.

Storstadslänen växte mer än rikssnittet, med Stockholm i topp på 0,6 procent. Skånes befolkning ökade sammanlagt med 0,5 procent, men i drygt hälften av länets kommuner minskade befolkningen under fjolåret. Störst var befolkningstillväxten i Lund (1,5%), Staffanstorp (1,4%) och i Ängelholm (1,4%).

Malmös befolkning växte med nästan 4 800 personer, en ökning motsvarande 1,3 procent. Sett till antal var det den näst högsta ökningen i landet under året efter Göteborg där befolkningen ökade med knappt 7 800 personer.

Greater Copenhagen-geografin växte med 0,7 procent

Det dansk-svenska politiska samarbetet Greater Copenhagen omfattar utöver Öresundsregionen även Region Halland. I Greater Copenhagen-geografin ökade befolkningen med 30 960 till 4 529 547 invånare under 2023 – även det en ökning på 0,7 procent. Förra året låg ökningstakten på 1 procent. Hallands befolkning ökade under fjolåret med nästan 950 personer till totalt 343 746 invånare.

Källa: News Øresund

- Annons -

Nyheter

-Annons-