Skattefrågor prioriteras högt av Gränshinderrådet i år

Skattefrågor, nordiskt samarbete kring folkbokföring, digitalisering, pensionsfrågor och gränsregional statistik är de fem temaområden som det nordiska Gränshinderrådet ska prioritera under år 2024. Extra kraft vill man lägga bakom arbetet för ett förenklat nordiskt skatteavtal. Det står klart efter rådets kickoff i Köpenhamn under förra veckan.

Ett temaområde har slopats sedan i fjol: erkännande av yrkeskvalifikationer, där man konstaterat att problemen till stora delar handlar om brist på information snarare än formella hinder. Fortsatta insatser på detta område görs av andra aktörer, som arbetsmarknads- och utbildningssektorn på Nordiska ministerrådet samt Nordiska rådet.

Källa: News Øresund

- Annons -

Nyheter

-Annons-